Gå direkt till innehåll
Kranvatten – samma pris som för 10 år sedan.

Pressmeddelande -

Kranvatten – samma pris som för 10 år sedan.

I genomsnitt får varje person i ett hushåll 180 liter dricksvatten av hög kvalitet hemlevererat per dygn. Efter användning renas vattnet innan det återsänds till kretsloppet. Ett genomsnittligt hushåll i Sverige betalar ca 12 kronor per dygn för denna tjänst, vilket motsvarar samma prisnivå som för 10 år sedan.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har idag offentliggjort statistiken avseende taxor för vatten och avlopp för 2009. Utgiften, i fast penningvärde, för ett genomsnittligt hushåll har ökat med ca 3 procent jämfört med 2008. Trots detta visar statistiken att ur ett tioårsperspektiv är ökningstakten, i fast penningvärde, att betrakta som i stort sett oförändrad när hänsyn tas till den minskande vattenkonsumtionen.

- Denna stabila och låga ökningstakt kan sannolikt inte fortsätta under kommande år då branschen står inför att gradvis behöva öka förnyelsetakten av ledningsnäten för förbättrad klimatanpassning, säger Hans Bäckman, Svenskt Vatten.

Statistiken visar att den genomsnittliga årskostnaden för en "normalvilla" är 4 571 kronor. Billigast i Sverige är Botkyrka kommun där årskostnaden är 2 370 kronor. För en lägenhetsinnehavare är den genomsnittliga årskostnaden 2 851 kronor, där anslutna till Stockholm Vatten har den lägsta årskostnaden som är 1369 kronor.

I kommuner som domineras av tätorter blir VA-taxan oftast lägre eftersom det finns klara stordriftsfördelar i processen att framställa och distribuera kranvatten samt rena avloppsvatten. Ju större tätort ju lägre kostnader.

Undantag från denna regel finns och slår igenom i vissa kommuner. Exempelvis kan en kommuns regler för hur investeringar finansieras innebära att VA-verksamhetens kapitalkostnader blir förhållandevis höga.

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via avgifter till hushållen, för lägenhetshushållen integreras denna avgift i hyran. Man måste därför skilja mellan "skattekollektivet" och "VA-taxekollektivet". Det handlar om två skilda "plånböcker" och VA-kollektivets pengar får, enligt lagen, inte användas för att subventionera skattekollektivet.

Som framgår av bilagorna varierar kostnaden kraftigt mellan landets kommuner. De som kan berätta mer om de lokala förutsättningarna är representanter för VA-verken i respektive kommun. Du finner kontaktinformation i Svenskt Vattens medlemsmatrikel som finns på vår hemsida under fliken Om Svenskt Vatten.

Mer underlag till taxor 2009, för riket, läns- och kommunvis finns att hämta på: www.svensktvatten.se under fliken Statistik/Taxestatistik/VA-Taxor 2009

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96