Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konstskolor sprider gift

Avloppsvattnet utanför konstskolor har förhöjda värden av den giftiga tungmetallen kadmium. Det visar nya mätningar som presenteras i Svenskt Vattens rapport ”Kadmiumgult är fult”. 

- Nu måste hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium förbjudas, säger Anders Finnson, Svenskt Vatten och ordförande i REVAQ.

I dag finns hobby- och konstnärsfärger som ersätter de farliga kadmiumfärgerna på marknaden. Trots det används kadmiumfärger fortfarande i undervisning och av många konstnärer.

- Det är helt oacceptabelt att så lite händer. Frågan om kadmium i konstnärfärger har blivit liggandes alldeles för länge, säger Anders Finnson.

I en enkät till trettio konstskolor i hela landet uppger nästan varannan (46%) att kadmiumfärger förekommer i undervisningen.

- Jag är förvånad över att så många konstskolor fortfarande använder giftig färg i sin undervisning, säger Anders Finnson.

I Sverige och EU finns idag ett förbud mot användning av produkter med kadmium. Hobby- och konstnärsfärger är dock undantagna.

- Regeringen måste omedelbart ta ett initiativ i EU för att hobby- och konstnärsfärger med kadmium ska förbjudas. Dessa giftiga färger hör inte hemma i ett hållbart samhälle.

Kadmium utanför Mejan och Valand

Kungliga konsthögskolan (”Mejan”) i Stockholm och Akademin Valand vid Göteborgs universitet är två av skolorna med förhöjda värden av kadmium.

- Det är förvånande att konstskolor som Mejan och Valand fortfarande låter sina studenter använda giftigt kadmium.

Kadmium används som pigment i exempelvis gula och röda färger. Ämnet anses ge färgen en särskilt lyster. Kadmium är dock farligt för såväl miljö som hälsa. Hobby- och konstnärsfärger är en av de enskilt största produktgrupperna som bidrar med kadmium i kretsloppet. Andra utsläppskällor är bilvård, soptippar och industrier.

- I väntan på ett förbud mot kadmiumfärger behöver alla berörda ta sitt ansvar. Konstskolor måste säga nej till kadmiumfärger. Alla inköp till konsthögskolor och andra utbildningar i offentlig regi bör kunna snabbstoppas av politikerna. Butiker och distributörer måste plocka bort färgerna ur sortimenten. Konstnärer måste sluta använda kadmiumfärger, säger Anders Finnson.

Svenska reningsverk har genom ett aktivt så kallat uppströmsarbete minskat halterna av tungmetaller i avloppsvattnet. På 10 år har halterna minskat med 37 % för kadmium, 51 % för kvicksilver och 54 % för bly.   

Hela rapporten finns på www.svensktvatten.se

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma