Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konstskola i Eskilstuna sprider kadmiumgult gift

I en rapport som idag presenteras av Svenskt Vatten visas att giftiga konstnärsfärger som innehåller kadmium används av Eskilstuna Folkhögskola med Landstinget Sörmland som huvudman.

- Vi menar att Landstinget Sörmland nu måste sätta ner foten och förbjuda dessa färger vid sina utbildningar. Man kan förvänta sig att landstingen i Sverige tar miljöhänsyn vid sina upphandlingar, säger Anders Finnson vid Svenskt Vatten och ordförande i REVAQ.

Avloppsvattnet utanför konstskolor runt om i landet har förhöjda värden av den giftiga tungmetallen kadmium. Det visar nya mätningar som presenteras i Svenskt Vattens rapport ”Kadmiumgult är fult”.


- Nu måste hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium förbjudas, säger Anders Finnson.

I en enkät till trettio konstskolor i hela landet uppger nästan varannan (46%) att kadmiumfärger förekommer i undervisningen.

- Jag är förvånad över att så många konstskolor fortfarande använder giftig färg i sin undervisning, säger Anders Finnson.

I Sverige och EU finns idag ett förbud mot användning av produkter med kadmium. Hobby- och konstnärsfärger är dock undantagna.

- Regeringen måste omedelbart ta ett initiativ i EU för att hobby- och konstnärsfärger med kadmium ska förbjudas. Dessa giftiga färger hör inte hemma i ett hållbart samhälle.

Kadmium används som pigment i exempelvis gula och röda färger. Kadmium är dock farligt för såväl miljö som hälsa. Hobby- och konstnärsfärger är en av de enskilt största produktgrupperna som bidrar med kadmium i kretsloppet. Andra stora utsläppskällor är bilvård, soptippar och industrier.

- I väntan på ett förbud mot kadmiumfärger behöver alla berörda ta sitt ansvar. Konstskolor måste säga nej till kadmiumfärger. Distributörer och butikerna i Eskilstuna måste plocka bort färgerna ur sortimenten. Eskilstunas konstnärer måste sluta använda kadmiumfärger, säger Anders Finnson.

Svenska reningsverk har genom ett aktivt så kallat uppströmsarbete minskat halterna av tungmetaller i avloppsvattnet. På 10 år har halterna minskat med 37 % för kadmium, 51 % för kvicksilver och 54 % för bly.

Hela rapporten finns på www.svensktvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma