Följ Svenskt Vatten AB

Klimatförändringar förväntas innebära stora påfrestningar för vattentjänstföretagen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2007 14:21 CEST

De klimatscenarier som uppmålas för den kommande 100-årsperioden innebär stora påfrestningar för de kommunala vattentjänstverksamheterna. Det handlar bl a om våra samhällens förmåga att avleda ökande nederbördsmängder och dränera bebyggelsen, men också om att säkerställa dricksvattenförsörjningen genom att skydda vattentäkterna.I den befintliga bebyggelsen är ramarna för avloppshanteringen i stort sett bestämda. Samhällena ligger där de ligger och höjdsättningen av fastigheter, gator och avloppssystem har bestämts av de förutsättningar som gällde vid respektive utbyggnadsperiod.De bebyggelseområden som redan idag är kritiska avseende översvämningar kommer att förbli kritiska och nya områden kan tillkomma. Storleken på dessa kritiska områden varierar kraftigt mellan olika städer och samhällen helt beroende på de lokala förutsättningarna. Åtgärder för att möta klimatförändringarna bör fokuseras mot dessa kritiska områden. Det finns dock inga enkla generella lösningar utan åtgärderna måste anpassas till varje område.De klimatförändringar som har störst påverkan på avloppssystemen är:

• ökade regnintensiteter och regnmängder

• höjda vattennivåer i hav, vattendrag och sjöarDe allmänna avloppsledningarna, exklusive de privata servisledningarna, har en total längd på ca 100 000 km, vilket motsvarar ca 2,5 varv runt ekvatorn. De årliga utgifterna för förnyelse av VA-näten uppgår till storleksordningen 1 miljard SEK och bedöms öka gradvis under kommande decennier tre-fyra gånger.-Vid planering av framtida bebyggelser är det viktigt att säkerställa att nya översvämnings-områden inte skapas. Med framsynt planering och bra höjdsättning kan detta undvikas, säger Hans Bäckman, ledningsnätsansvarig hos Svenskt Vatten.- Detta förutsätter att vattnets avledning från bebyggelsen blir en styrande parameter och kommer in mycket tidigt i planeringsprocessen. Genom att utforma dagvattenhanteringen med mer öppna system, sk ”långsiktigt hållbara dagvattenlösningar”, kan förutsättningar skapas för att kunna möta framtida extrema nederbördstillfällen, säger Hans Bäckman.- För att fortfarande kunna ha en fungerande vattenförsörjning måste vi hantera de hot som kan förutses. Det viktigaste är att inrätta vattenskyddsområden för alla vattentäkter i samtliga kommuner, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert hos Svenskt Vatten.Vid exempelvis extrem nederbörd, skyfall eller översvämningar finns stor risk att föroreningar på olika sätt mobiliseras och sprids. Det finns skäl att tro att dessa hot ökar på grund av klimatförändringar.- Vår relativt enkla beredning av råvatten till dricksvatten räcker i många fall sannolikt inte till i ett förändrat klimat. Förutom de mikrobiologiska riskerna kommer många svenska vatten successivt att få en ändrad kemi/biologi, till exempel finns tydliga trender att humushalterna och algblomningarna ökar redan idag i många svenska ytvattentäkter. Kommunerna måste därför noggrant kontrollera vattenkvaliteten i sitt råvatten, avslutar Gullvy Hedenberg.För frågor kontakta:

Hans Bäckman, Svenskt Vatten (Ledningsnätsfrågor)

08-506 002 05, 0709-60 07 10Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten (Dricksvattenfrågor)

08-506 002 06, 0708-62 27 83Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.