Gå direkt till innehåll
Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

Pressmeddelande -

Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

Under förra året förbättrades kvaliteten på avloppsslammet märkbart. Det framgår av de Revaq-certifierade reningsverkens årsrapport. Bland annat har halten av kadmium i slammet aldrig varit lägre. Det finns två förklaringar, reningsverkens förebyggande kemikaliearbete har varit mycket framgångsrikt och det regnade lite förra året.

Avloppsreningsverk som certifierats enligt Revaq har stränga krav på sig att bidra till ett bättre kretslopp. Hälften av det svenska avloppsvattnet renas vid Revaq-certifierade reningsverk och de bedriver ett aktivt arbete som minskar förekomsten av miljöfarliga ämnen i samhället – och därmed i vattnet. Utsläpp av farliga ämnen spåras, farliga ämnen byts ut eller bättre rening införs i en lång rad olika verksamheter – till exempel vid avfallsdeponier, biltvättar, industrier, värmeverk och sjukhus.

- Det är väldigt glädjande att vårt förebyggande arbete gått så mycket framåt. Kvaliteten på gödningen som kan levereras till åkermark från våra Revaq-reningsverk har aldrig varit bättre, vi närmar oss nu samma låga tillskott av nytt kadmium som det bästa mineralgödslet på marknaden säger Anders Finnson, Revaqs styrgruppsordförande och miljöexpert på Svenskt Vatten.

2016 hittades 58 olika källor till kadmium vid de Revaq-certifierade verken. Den största enskilda framgången har gjorts i Helsingborg. Där har 400 gram kadmium eliminerats tack var att lakvatten från en deponi numera tas om hand lokalt med effektiv rening istället för att ledas till reningsverket. Men det är inte bara reningsverkens detektivarbete och insatser som har bidragit till den minskade mängden kadmium. Att 2016 var ett ovanligt torrt år har sannolikt spelat in.

- Kadmium är ett ämne som vi behöver få bort från miljön. Reningsverkens dagliga vardagsarbete är mycket välkommet och bidrar till hållbarare kretslopp, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten. 

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma