Gå direkt till innehåll
Jes la Cour Jansen
Jes la Cour Jansen

Pressmeddelande -

Jes la Cour Jansen vinnare av BIOFOS Ressourcepris 2018

Professor emeritus i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid institutionen för kemiteknik vid Lunds Universitet, Jes la Cour Jansen, är en av två föregångare inom VA-branschen som på årets Dansk Vand konferens blivit tilldelad BIOFOS Ressourcepris.

BIOFOS är Danmarks största organisation för avloppsreningsverk och priset tilldelas personer som antingen med specifik forskning eller utvecklingsarbete har uppnått extraordinära, betydande eller innovativa resultat inom avloppsvattenrening genom att i många år bidragit till utvecklingen av avloppsvattenrening i Danmark eller genom utbildning och kunskapsspridning bidragit till information om avloppsvattenrening.

Jes la Cour Jansen är en pionjär och nyckelperson inom avloppsvattenrening i Norden. Han är upphovsman till den statistiska kontroll som utförs på alla danska reningsverk och har bidragit till utvecklingen av de processer för kväverening som idag används på huvudparten av de danska anläggningarna. Jes har även spelat en viktig roll för utvecklingen av avloppsreningsteknik i Sverige. Han har de senaste 20 åren arbetat på Lunds Universitet och forskat på kväve och fosforavskiljning av kommunalt avlopp, biologisk rening av avloppsvatten från industrier, slamhantering och reduktion av organiska mikroföroreningar. År 2009 var Jes med och startade upp högskoleprogrammet VA-teknik Södra och har med ett banbrytande arbetssätt fört samman universitet, företag och VA-organisationer.

Jes la Cour Jansen säger: "Det är en stor uppmuntran att andra tycker att det som är så viktigt för en själv också är det för andra. Långt före min anställning vid Lunds Universitet arbetade jag i samarbeten över Öresund inom undervisning, utveckling och forskning. Jag upplevde att det var mycket fruktbart att vara med och starta samarbete mellan två avloppsvattentekniska kulturer som hade utvecklats från var sin utgångspunkt; men som i allt större utsträckning skulle klara samma utmaningar. Jag hoppas och tror att jag har vunnit priset för att denna strävan efter att utnyttja mångfalden till allmänhetens bästa har varit synlig och uppskattad i Danmark. "

- Även i Sverige är vi många som varmt uppskattar Jes; för allt han har gjort för utvecklingen i branschen redan från tidigt 90-tal men också för ovärderligt stöd, inspiration och handledning, säger Anna Norström, utvecklingsledare Svenskt Vatten.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma