Gå direkt till innehåll
Inbjudan till Almedalsveckan: Hållbar stad - för stärkt konkurrenskraft

Pressmeddelande -

Inbjudan till Almedalsveckan: Hållbar stad - för stärkt konkurrenskraft

Runt om i Sveriges städer pågår framgångsrika samarbeten som ökar städernas energieffektivitet och samtidigt stärker svenska företags konkurrenskraft. Industriers värmeöverskott ger fjärrvärme, avfall nyttjas för biogasproduktion, energikombinat öppnar för nya samarbeten och rent vatten ger bra livsmedelsproduktion. Exemplen på samarbeten och synergier är otaliga. 

Linköping och Helsingborg är två exempel på städer där företag och kommunala bolag har arbetat medvetet och långsiktigt för att hitta synergierna på hemmaplan som även ökat konkurrenskraften på den internationella arenan.

Välkommen till ett seminarium under Almedalsveckan om framgångarna, möjligheterna och utmaningarna i kommunalt och privat samarbete. 29 juni Kl. 14:15 - 15:50, Strand hotell, Visby, lokal Gillet.

Representanter för Tekniska verken, Öresundskraft och Kemira medverkar. Avslutningsvis kommenterar Åsa Westlund (s) näringsutskottet, och Jesper Skalberg Karlsson (m), Miljö- och jordbruksutskottet, exemplen och hur politiken kan främja utvecklingen av fler och utökade samarbeten.
Arrangörer är Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten. För mer information kontakta:

Lena Berglund, Energigas Sverige, 070-365 24 14, lena.berglund@energigas.se
Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-6626128, acg@avfallsverige.se
Annika Johannesson, Svensk Fjärrvärme, 073-425 25 64, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se
Fredrik Vinthagen, Svenskt Vatten, 073-423 13 96, fredrik.vinthagen@svensktvatten.se

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96