Följ Svenskt Vatten AB

Importerade textilier förstör vår vattenmiljö – nu måste regeringen agera!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2007 15:34 CEST

Naturskyddsföreningen rapporterade för två veckor sedan om att textilier bidrar med stora mängder av miljögiftet nonylfenol till svenska reningsverk. Nu visar en ännu ej publicerad rapport från Naturvårdsverket att nonylfenol är ett stort problem i svenska sjöar, vattendrag och kustområden.

Naturvårdsverket har som ett led i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten analyserat 33 miljöfarliga ämnen, däribland nonylfenoler, i svenska sjöar, vattendrag och kustområden.

Studien visar att nonylfenol är det mest spridda ämnet av alla de 33 undersökta ämnena. Förhöjda halter av nonylfenol hittades i hälften av alla vatten där mätningar gjorts. I mer än vart tionde vattendrag klarar Sverige inte EU-kommissionens förslag på god vattenkvalitet beroende på halten nonylfenol. De största problemen med nonylfenol finns nära stora tätorter. Det tyder på att det är hushållen som står för en stor del av utsläppen av nonylfenol.

För två veckor sedan släppte Naturskyddsföreningen en rapport som visar att den största delen av nonylfenolen sannolikt kommer ifrån importerade textiler. Av den nonylfenol som kommer till reningsverket bryts cirka 30% ner, 30% hamnar i slammet och resterade 40% följer med det renade vattnet ut i sjöar, vattendrag eller kustområden.

- För att stoppa miljögifterna i importerade varor räcker inte miljöövervakning i Sverige. Miljöminister Andreas Carlgren måste därför instruera Kemikalieinspektionen att aktivt undersöka importerade varor, så att miljögifterna stoppas innan de sprids i landet. 20 miljoner bör avsättas årligen till inspektionens och ideella organisationers arbete med att spåra miljögifter i varuimporten, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Nonylfenoler bildas som en nedbrytningsprodukt av nonylfenoletoxylater. Nonylfenolerna är svårnedbrytbara och bioackumuleras i miljön. Nonylfenoler är även hormonpåverkande och misstänks vara fosterskadande.

Sedan 2005 är det förbjudet att använda nonylfenol och nonylfenoletoxylater inom EU. Trots det påträffas alltså nonylfenol i höga halter i ett stort antal svenska vattendrag och kustområden runt om i landet

Reningsverken kan inte rena dessa svårnedbrytbara kemikalier från att nå ut i vattenmiljön, i våra sjöar och vattendrag. Farliga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort från affärernas hyllor, annars fortsätter spridningen till miljön.

- Nonylfenolen måste bort från våra vatten. Vi vill att regeringen tar initiativ till ett EU-förbud mot import av varor som innehåller eller har behandlats med nonylfenoletoxylat. Vi vill också att branschen redan nu måste ta ett eget initiativ och bygga upp ett nätverk med de svenska kläd- och textilbutiker som snabbt vill kontrollera och fasa ut all nonylfenol i kläder och textilier säger Anders Finnson, vice VD på Svenskt Vatten.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen 070-316 27 22 mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Anders Finnson, Svenskt Vatten 0708-624 697 anders.finnson@svensktvatten.se

Anders Grönvall, Naturskyddsföreningen, presschef 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden.

Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.