Gå direkt till innehåll
Fotograf: Ulf Nyberg, VA SYD
Fotograf: Ulf Nyberg, VA SYD

Pressmeddelande -

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen - En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, då globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige har vi ett väl fungerande avloppssystem men som många dessvärre använder på sätt som orsakar miljöproblem. Ett stort toalettrelaterat problem i Sverige är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

- Alla kan nog känna igen sig i paniken när toalettpappret är slut hemma. Det var ändå förvånande att en så stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletten, och framförallt att de inte vet orsaken till varför. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten som toalettpapper gör. Många svenskar tror att det är rutornas storlek som är problemet, men det hjälper alltså inte att strimla hushållspappret, det löses inte upp ändå, säger Anna Linusson, VD för Svenskt Vatten.

Motsvarande 9 hushållsrullar med skräp i toaletterna per person och år

Förutom stopp i ledningar och pumpar och översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1,3 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken.

- Det är svårt att avgöra för oss exakt vad som är vad bland detta skräp, men hushållspapper och våtservetter är stora bovar här. Allt skräp som rensas bort från gallren motsvarar i vikt ca 9 hushållspappersrullar per person och år. Det är en kostsam hantering för både vår vattenmiljö och VA-organisationerna som vi skulle kunna undvika om vi alla blev lite bättre på att slänga skräp direkt där det hör hemma, i papperskorgen bland brännbara sopor. Vi bryr oss egentligen inte om vad svenskarna torkar sig med, så länge som de bara spolar ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletterna, säger Anna Linusson.

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkningen är pappersnäsdukar. 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Uträkning

650 000 kg rens / 450 000 personer = 1,4 kg per person/år (1400 gram) (VA SYD, Malmö)

1 000 000 kg rens/ 750 000 personer = 1,3 kg per person/år (Ryaverket, Göteborg)

1 456 000 kg rens/1 200 000 = 1,21 kg per person/år (SVOA, Stockholm)

Totalt: 3 106 000 /2 400 000 – 1, 3 kg per person och år

En hushållsrulle väger ca 140 gram. 1 300 gram/140 gram = 9 rullar per år

Varje person är upphov till motsvarande ca 9 hushållsrullar rens

Sveriges Vanligaste Fultorkningar

  • 1.Hushållspapper (24%)
  • 2.Pappersnäsduk (10%)
  • 3.Servetter (7%)
  • 4.Våtservetter (6%)
  • 5.Pappershandduk (3%)
  • 6.Utrivna tidningssidor (2%)
  • 7.Underkläder eller annan textil (1%)
  • 8.Annat (1%)

TOALETTVETT

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Mer information

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma