Följ Svenskt Vatten AB

Hushållens kostnader för vatten- och avloppstjänster ligger still

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 09:30 CEST

Medelvärdet för brukningsavgiften för en ”normalvilla” höjdes med 3,5 % 2015. Det är en höjning i samma storleksordning som tidigare år, dock något lägre. Liksom tidigare år är det en stor andel kommuner som inte höjer sin taxa alls eller till och med sänker den.

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik baserat på de uppgifter som kommunerna lägger in i databasen VASS. Jämförelsen görs för avgifter för enfamiljshus, en ”normalvilla” och flerfamiljshus, lägenhetshushåll. Det finns två typer av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA.

En ”normalvilla” betalar år 2015 en brukningsavgift mellan 2 960 respektive 10 945 per år (247 och 912 kr per månad). Medelvärdet är 6 737 kr per år. Medelvärdet för anläggningsavgiften för ”normalvillan” är 2015 ca 122 000 kr.

Svenskt Vatten bedömer att taxorna kommer att behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och ökande krav på vatten och avloppstjänsterna.

- Samtliga kommunala VA-organisationer som inte redan gjort det bör se över sina egna investeringsbehov och nödvändiga åtgärder för att säkra vatten- och avloppstjänsternas verkligt långsiktiga hållbarhet, säger Anna Linusson VD hos Svenskt Vatten.

Kommunernas genomsnittliga avgift för en ”normalvilla” är 561 kr per månad eller 4 öre per förbrukad liter vatten. För ett lägenhetshushåll är motsvarande siffra 355 kr per månad eller 3 öre per liter. Skillnaderna är stora kommuner emellan beroende på olika förutsättningar som påverkar kostnaden för att tillhandahålla kommunala vatten- och avloppstjänster.

Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och avloppstjänsterna.

- Taxornas nivåer är olika i olika kommuner beroende på markant skilda förhållanden vad gäller till exempel storlek, avstånd och befolkningstäthet vilket i sin tur påverkar kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster, säger Anna Linusson.

Det faktorer som pekar på att kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster kommer att öka i framtiden är:

 • Idag är en stor del av kommunernas anläggstillgångar för vatten och avlopp (ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga investeringar görs för att förnya denna infrastruktur kommer därför taxan att behöva höjas.
 • Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka.
 • Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.
 • Miljökraven ökar.
 • Analyser visar att vattentjänstsektorn måste genomföra markanta investeringsökningar under de kommande 20 åren för att klara dessa utmaningar.

  Mer information om taxorna, bl a kommun- och länsvis, finns under denna länk: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VASS/Taxa/

  Svenskt Vattenvision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

  Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.