Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Har reningsverken förbättrat skärgårdens bottnar?

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har beslutat att stödja en ansökan från institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms universitet med 125.000 kr.

Projektets syfte är att undersöka om situationen längs bottnarna förändrats under det senaste decenniet. Vid undersökningar av Stockholms skärgårds bottnar under 1970-, 1980- och 1990-talen har undersökningarna inte visat på några förbättringar av bottnarna. Samtidigt har stora utbyggnader av reningsverken skett.

Vid en pilotstudie som genomförts under hösten 2008 visas nu tecken på att förbättringar uppstått i de inre delarna av Stockholms skärgård.

- Det är angeläget att undersökningar av denna typ, som syftar till att undersöka omfattningen av förbättringarna samt också diskuterar orsakerna till dessa förbättringar, genomförs med jämna mellanrum , säger Svenskt Vattens VD Lena Söderberg.

För ytterligare information:

Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0706-22 78 46, lena.soderberg@svensktvatten.se

Daniel Hellström, Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling, 08-506002 08, 076-836 42 11, daniel.hellstrom@svensktvatten.se

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är branschens egna FoU-program om kommunal VA-teknik. Verksamheten är till övervägande del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

 

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96