Gå direkt till innehåll
Fler kadmiumkällor identifierade av reningsverk

Pressmeddelande -

Fler kadmiumkällor identifierade av reningsverk

28 nya kadmiumkällor har identifierats vid landets REVAQ certifierade* reningsverk under 2011. Det visar siffror från REVAQ-verkens årsrapport 2011.

REVAQs årsrapport visar att:

  • 22 av 32 reningsverk är vid eller nära det långsiktiga hållbarhetsmålet för kadmiumnivåer i slammet.
  • 28 källor för kadmium har detekterats
  • 10.000 kemiska ämnen har granskats och riskbedömts vid 936 anslutna verksamheter
  • Totalt identifierades 132 oönskade ämnen vid 61 verksamheter.
  • Totalt 27 ämnen har fasats ut från 32 verksamheter

- Det är uppenbart att alla dessa framgångar har påskyndats och möjliggjorts genom vårt arbete inom ramen för REVAQ-systemet, säger REVAQs ordförande Anders Finnson vid Svenskt Vatten.

När det gäller kadmium visar rapporten att kadmiumhalterna i slam gått ner cirka 4% årligen under de senaste tio åren. Rapporten visar också att 70 % av de certifierade reningsverken är vid eller nära de uppsatta miljömålen. Vid 10 reningsverk återstår mer att göra. Sammantaget bedöms att majoriteten av de certifierade reningsverken kommer att nå hållbarhetsmålet för kadmium senast år 2025. 

- Att vi identifierat 28 källor för kadmiumutsläpp ökar naturligtvis förutsättningarna för att lyckas bli kvitt detta miljöproblem. Ett tufft uppströmsarbete pågår nu ute på reningsverken med ambitionen att nå våra kadmiummål till 2025, säger REVAQs ordförande Anders Finnson vid Svenskt Vatten.

Läs hela rapporten, bifogas detta pressmeddelande eller på; www.svensktvatten.se 

 _________________

*) REVAQ är ett certifieringssystem för avloppsreningsverk. Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar.

Under 2011 fanns 32 REVAQ-certifierade reningsverk i Sverige. Syftet är främst att vara en nationell och lokal drivkraft för fortlöpande förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande avloppsvattnet och därmed också kvaliteten på slammet och på utgående vatten. REVAQ ska erbjuda alla aktörer en öppen och transparent information om hur slammet produceras och om dess sammansättning.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma