Gå direkt till innehåll
Färre farliga ämnen i miljön efter hundratals miljöinsatser av reningsverk

Pressmeddelande -

Färre farliga ämnen i miljön efter hundratals miljöinsatser av reningsverk

Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin.

Under 2015 återfördes cirka 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken.

Kvaliteten på avloppsvattnet och den näringsrika restprodukten slammet fortsätter att förbättras. Det framgår när landets 42 Revaq-certifierade reningsverk som renar avloppsvatten från 65 kommuner sammanställer sina miljöinsatser under 2015. Dessa reningsverk renar nu hälften av landets avloppsvatten. Revaq-certifierade reningsverk har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen från det avloppsvatten som kommer från städer och tätorter.

- Miljöarbetet vid reningsverken är oerhört betydelsefullt för kretslopp och en fungerande cirkulär ekonomi. Vi behöver fortsätta jobba för ett fungerande kretslopp. Alternativet är förbränning av resurser och det är ingen väg framåt i ett hållbart samhälle, säger Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten.

De Revaq-certifierade reningsverken lägger stora resurser på miljöinsatser. Bland annat kontaktades totalt 389 olika verksamheter (industrier, biltvättar, värmeverk och sjukhus) för att i samarbete med dem fasa ut deras oönskade ämnen.

En särskilt viktig del av miljöarbetet är jakten på att fasa ut tungmetallen kadmium. Enligt årsrapporten från Svenskt Vatten eliminerades 19 utsläppskällor av kadmium under 2015.

- Varje upptäckt och utfasning av ett farligt ämne som kadmium är ett bidrag till ett fungerande kretslopp och hållbart samhälle. Det pågående detektivarbetet vid reningsverken gör det möjligt att ha resurseffektiva och säkra kretslopp av mull och näringsämnen, säger Anders Finnson.

Läs mer om Revaqs miljöarbete

Läs mer om Revaqs årsrapport

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma