Följ Svenskt Vatten AB

EU-parlamentets miljöutskott har sagt sitt om REACH – nu kan regeringen agera!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2006 14:42 CEST

-Ska Europa klara dricksvattenförsörjningen måste regeringen skicka tydliga signaler till samtliga svenska parlamentariker om att rösta för ett starkt REACH i november. Här måste statsministern visa ledarskap. Förslaget ligger nu helt i linje med den svenska kemikaliestrategin som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom, säger Roger Bergström, vd för Svenskt Vatten, efter det positiva resultatet av miljöutskottets omröstning i tisdags.

Europaparlamentets miljöutskott tog ett steg mot bättre dricksvatten och renare sjöar genom att rösta för skärpta krav vid tillståndsprövningen. De kemikalier som är särskilt farliga ska inte ska få tillstånd om de kan ersättas (substitueras) av mindre skadliga alternativ.

-Där lyckades vi också få med ett viktigt tillägg. Om miljökvalitetsnormerna för kemikalier i ett vattenområde överskrids ska den eller de kemikalier det gäller omprövas, säger Anders Finnson, Svenskt Vattens representant i VA-verkens europeiska branschorganisation EUREAU.

Det är en avgörande skärpning mot bakgrund av att EU för närvarande ser över regleringen av prioriterade kemikalier inom Ramdirektivet för vatten. Det gäller bl a miljökvalitetsnormer för 33 kemikalier i ytvatten, d v s de sjöar och vattendrag som används som dricksvattentäkter. Det förslag kommissionen tog fram i somras ger inte tillräckligt skydd för vattenmiljön utan istället hänvisas till REACH.

-Utan ett starkt REACH riskerar vi på VA-verken att i framtiden få svårt att klara av vårt jobb, som är att leverera rent dricksvatten och skydda våra sjöar och vattendrag, säger Anders Finnson.

Resultatet av omröstningen i EU-parlamentets miljöutskott är en klar markering mot ministerrådets kompromiss i december 2005. Rådet har inte gått på parlamentets linje, varken när det gäller substitution eller kemiföretagens juridiska ansvar för de kemikalier de tillverkar eller importerar.

-Därför hoppas vi också att nye miljöministern Andreas Carlgren handlar snabbt för att stötta det finska ordförandeskapet inför de förhandlingar som krävs för att få till stånd en hållbar kemikalielag, säger Roger Bergström.


För ytterligare information kontakta:
Anders Finnson, ordförande i EUREAU: s arbetsgrupp Industri & Samhälle,
08-522 124 00, 0739-14 24 00
Roger Bergström, VD Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0709-28 28 70

Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige och EUREAU de europeiska VA-bolagen. Medlemmarna i EUREAU levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 450 miljoner människor. De är därmed Europas viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och arbetar för ett friskt dricksvatten och rena sjöar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.