Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett bakslag för kretsloppssamhället

Den nya utredningen om fosfor riskerar bli ett bakslag för kretsloppssamhället, den kan i praktiken ge stopp för återföring av näringsämnen mellan stad och land.

Regeringen gav våren 2012 i uppdrag till Naturvårdsverket att utreda hållbar återföring av fosfor. Enligt uppdraget är syftet med utredningen att återföra fosfor och att ”möjliggöra en hållbar återföring av fosfor”. Regeringen slår fast att det är ”angeläget att utnyttja samhällets fosforresurser i ett kretsloppsperspektiv”.

Utredningen ska lämnas till regeringen den 12 augusti, men redan nu har Naturvårdsverket presenterat vissa delar.

– Det är inte ett färdigt förslag men som förslaget ser ut just nu omöjliggörs i praktiken återföring av en stor del av näringsämnena från avlopp, matavfall, rötrester, grönkompost och andra organiska gödselprodukter till jordbruksmark, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.

- De nu föreslagna nivåerna är satta så att de i praktiken är mycket svåra att nås. Det skulle innebära ett drastiskt bakslag för kretsloppssamhället och skulle få mycket stora konsekvenser för miljöarbeten
inom en rad områden. Lösningen är förstås att fasa ut de ämnen som försämrar kretsloppen istället för att förbjuda kretsloppen. Det finns fortfarande tid, men det behövs handlingskraft och tålamod för att nå till ett kretsloppssamhälle. Förslaget som det nu ser ut leder till kraftigt ökad förbränning av resurser istället för ökad biogasproduktion och kretslopp.

Det finns två huvudskäl till att förvånas över utredningen i sitt nuvarande skick:

1. Den avviker från regeringsuppdraget som anger att utredningen ska utgå från att möjliggöra återföring av fosfor. Förslagen leder till det motsatta.

2. Utredningen saknar idag helhetssyn och en konsekvensanalys. En miljöpolitik i ett flergenerationsperspektiv måste se till helheten. Vad skulle förslaget leda till i stort, vad innebär förslaget för svensk biogasproduktion, möjligheten att återföra näringsämnen och för de 16 miljökvalitetsmålen?

- Utredningen är än så länge långt ifrån klar då den saknar ett tydligt resonemang om konsekvenserna av de föreslagna nivåerna, avslutar Anders Finnson.


Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96