Gå direkt till innehåll
Detektivarbete bakom minskade kadmiumutsläpp

Pressmeddelande -

Detektivarbete bakom minskade kadmiumutsläpp

Utsläpp av kadmium spårade

33 utsläpp av tungmetallen kadmium spårades under förra året av reningsverk på olika orter i
landet. Det framgår i 2012 års årsrapport från samarbetsorganisationen REVAQ, i vilken totalt 38 reningsverk ingår.

- Att spåra utsläpp av kadmium är ett viktigt detektivarbete som bedrivs på våra reningsverk. Förekomsten av kadmium minskar nu i avloppsvattnet och i kretsloppet. Det är en stor miljöframgång, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Kadmium släpps bland annat ut vid vissa byggarbetsplatser, flygplatser och konstskolor.
Totalt har 61 enskilda utsläppskällor  spårats av reningsverken i REVAQ de sista två åren. Utsläpp av 9 kilo eliminerades under 2012.

- Kan vi fortsätta kadmiumarbetet i samma takt är vår bedömning  att flertalet reningsverk  ska kunna nå nära de mål vi satt för kadmium för år 2025, säger Anders Finnson.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma