Gå direkt till innehåll
C SVU-rapport C SGC219: Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverksslam (avlopp)

Pressmeddelande -

C SVU-rapport C SGC219: Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverksslam (avlopp)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.


Nr: C SGC219
Titel: Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverksslam
Författare: David Palm och Mats Ek, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Område:
Avlopp

Sammandrag: Livscykelanalys av biogas producerad på ett svenskt state-of-the-art avloppsreningsverk (Käppala). Resultat beräknade för fallen utan allokering; med systemutvidgning samt med ekonomisk- och energiallokering. Känslighetsanalyser för större metanläckage och marginalelektricitet.

Sammanfattning: I denna rapport analyseras miljöpåverkan från 1 MJ biogas av fordonsgaskvalitet som producerats genom rötning av avloppsreningsverksslam. Data har främst tagits från Käppala avloppsreningsverk, men har även kompletterats med litteraturdata. I grundfallet har biogasen endast belastats med miljöpåverkan från uppgradering och rening av rötgas då rötningen i Sverige anses vara en del av behandlingen av avloppsvatten och därmed skulle genomförts även utan biogasproduktion. Även fall med systemutvidgning där rötning, rötresthantering samt ersatt mineralgödsel har inkluderats, samt fall medekonomisk och energimässig allokering.<br>
Resultaten av analysen ses i tabell (i rapportpdf:ns sammanfattning). Resultaten är karaktäriserade i enlighet med CML (2007) för växthuseffekt (Global Warming Potential on a 100 year
perspective, GWP100), övergödning (Eutrophication Potential, EP), försurning (Acidification Potential, AP), kolväten som kan bilda marknära ozon (Photochemical
Oxidation Creation, POCP) samt partiklar.

Studien är representativ för en svensk state-of-the-art-anläggning för biogasproduktion men inkluderar även i känslighetsanalyser en svensk medelanläggning samt ett worst case. Känslighetsanalyserna visar att metanläckage vid rötning och uppgradering har stor påverkan på resultatet. Elförbrukning och val av svensk genomsnittsel respektive svensk marginalel är av mindre betydelse för resultaten.

Sökord: Biogas, avloppsreningsverksslam, rötning, uppgradering, fordonsgas
Keywords: Biogas, sewage treatment sludge, anaerobic digestion, upgrading, purification

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_SGC219.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Lägg in lista på rapporter från Daniel.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96