Gå direkt till innehåll
Brev till Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari

Pressmeddelande -

Brev till Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari

Ett effektivt och relevant avloppsdirektiv

EU-kommissionen har föreslagit ett reviderat avloppsdirektiv. Svenskt Vatten bedömer att detta saknar viktiga krav och måste anpassas efter svenska och skandinaviska förhållanden. Bra krav behöver förbättras, andra bör anpassas efter miljöns behov.

Svenskt Vatten önskar att regeringen driver på i Ministerrådet om:
- Ett villkorat undantag i avloppsdirektivet från ramdirektivets försämringsförbud,

- Kvävereningskrav som utgår från miljöns behov och anpassas till kalla klimat,

- Tätorter ska avse större hussamlingar än för 10 personer, förslagsvis minst 50 personer,

- Krav på rening av mikroföroreningar som utgår från behoven i miljön och helt och hållet finansieras av de som producerar föroreningarna i läkemedel och kosmetika.

Förslaget från EU-parlamentets rapportör den 27 mars till ändringar av Kommissionens förslag går delvis men otillräckligt i önskvärd riktning och delvis i motsatt riktning.

Det allvarligaste problemet har varken Kommissionen, EU-parlamentets rapportör eller någon på Ministerrådets senaste möte föreslagit en lösning på. Det är hur miljöskyddande effektiva avloppsreningsverk ska undgå förbud på grund av Ramdirektivets för vatten försämringsförbud efter EU-domstolens s.k. Weserdom. Sådana förbud driver miljöarbetet bakåt där expansion av effektiva reningsverk inte tillåts och de orter som drabbas inte kan utvecklas. Areella näringar som t.ex. jordbruket tvingas kompensera för det avloppsreningen förbjuds göra när bindande EU-krav på vattenkvalitet och Riksdagens miljömål för vatten ska följas.

Problemet är konkret i Sverige, exempelvis i regeringens ärende om Uppsala avloppsreningsverk. I Danmark har Miljöministeriet och Miljöstyrelsen fått återkalla sin vägledning om hur ramdirektivets regler ska tillämpas efter ett överprövat ärende. Reningsverk i Sverige och i bl.a. Finland och Tyskland kan förbjudas på grund av mycket små men oundvikliga utsläpp av metaller som t.ex. kvicksilver från amalgam i befolkningens tänder. Reningsteknik för metaller saknas. Då går det inte alltid att följa kraven vid etablering och utbyggnad av reningsverk.

Pär Dalhielm
VD
Svenskt Vatten AB

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 9 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Pär Dalhielm

Pär Dalhielm

Verkställande direktör 08-506 002 04
Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma