Gå direkt till innehåll
Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Pressmeddelande -

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 % går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Idag publiceras rapporten ’Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014’. Enligt statistiken producerades 1 784 GWh biogas under år 2014 vilket är en ökning med sex procent från föregående år.Men ökningen är långt ifrån vad den borde vara utifrån intresset hos lantbrukare, energibolag, reningsverk och massaproducenter.

- Det som saknas är långsiktiga beslut från regeringen om de ekonomiska förutsättningarna för biodrivmedelsproduktion. Att ge besked i avgörande skattefrågor för ett eller två år ger ingen investeringsvilja, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

I slutet av år 2014 fanns det 277 biogasproducerande anläggningar varav 139 avloppsreningsverk, 60 deponier, 37 gårdsbiogasanläggningar, 35 samrötningsanläggningar och fem industrigasanläggningar i Sverige. Nytt i statistiken är att Sverige med Gobigas i Göteborg, numera även har en förgasningsanläggning. Antalet samrötningsanläggningar är 12 fler än förra året och beror både på nya anläggningar så som exempelvis Jordberga som är Sveriges största biogasanläggning, men också på att ett flertal gårdsbiogasanläggningar klassats om till samrötningsanläggningar.

- Andelen biogas som uppgraderas till fordonsgas vid reningsverken hade en mycket positiv utveckling fram till 2012. De senaste två åren ser vi dock ingen ökning alls. Det är en trend som behöver brytas. Den biogas som produceras behöver komma till användning eftersom det leder till en bättre miljö och ett väl fungerande kretslopp. För att användningen återigen ska öka behöver regeringen ge mer långsiktiga besked kring regler och skattenivåer så att branschen vet vilka förutsättningar som gäller framöver, säger Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

Förutom biogas har gårdsbiogas- och samrötningsanläggningarna tillsammans även producerat drygt 1 672 000 ton biogödsel som används som gödning och ersätter fossil handelsgödsel.

Statistiken visar också att andelen biogas som går till fordonssektorn fortsätter att stiga. Hela 57 % av den producerade biogasen uppgraderades och användes som fordonsgas.

- Att majoriteten av biogasen går till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föregångare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena. Våra satsningar skapar nya exportmöjligheter, avslutar Mathiasson.

Det finns numera 59 uppgraderingsanläggningar där biogas görs till fordonsgaskvalitet och vid 13 injektionsstationer injicerades uppgraderad biogas in på naturgasnätet. Produktionen av flytande biogas (Liquefied Biogas - LBG) i Sverige ökade med 25 procent jämfört med år 2012 och all LBG användes i transportsektorn. Även här är Sverige en föregångare och intresset är stort för tekniken att förvätska biogas så att även tunga fordon kan använda gasen.

Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.

Mer information samt rapporten "Produktion och användning av biogas och rötrest år 2014"

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96