Gå direkt till innehåll
Världsvattendagen 22 mars: Barnens vattenkunskap – en investering för framtiden

Pressmeddelande -

Världsvattendagen 22 mars: Barnens vattenkunskap – en investering för framtiden

Vatten är obegripligt nog en icke-fråga för många vuxna*. Mitt Vatten vill motverka att även nästa generation tar rent vatten för givet och arrangerar en nationell kretsloppstävling i samband med Världsvattendagen den 22 mars. Målet är att alla 292 572** elever i årskurs 4-6 skall få en bättre förståelse för hur de själva påverkar vattnets kretslopp. Satsningen stöttas av miljöminister Lena Ek, som även ingår i tävlingsjuryn.

Näst efter luften vi andas är vatten det mest livsnödvändiga vi har, ändå är det sällan vi tänker på vår egen inverkan på vattnets kretslopp. Genom att utmana alla klasser i åk 4-6 i en kretsloppstävling där de ska lära sig om vattnets kretslopp, från vattentäkt till kran och tillbaka, är ambitionen att nästa generation ska sätta vatten högre upp på sin agenda än dagens vuxna. Kunskapen ingår i läroplanen för årskurs 4-6 i såväl biologi som teknik.

Det är viktigt att den unga generationen lär sig att det är allas ansvar att ta hand om vårt vatten och att vi inte kan ta rent vatten för givet. Idag är det hela 46 % av alla 18-29 åringar som aldrig oroar sig för vårt vatten*. Vi måste medvetandegöra den här frågan hos våra unga och vi gör det bland annat genom att stötta lärarna i arbetet kring vattnets lokala kretslopp, säger Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten.

Kretsloppstävlingen 2014

Alla skolor är välkomna att använda sig av utbildningsmaterialet i sin undervisning. De klasser som väljer att skicka in en dokumentation av sitt lokala kretslopp får ett diplom som visar att de är riktiga Vatten-hjältar och sannolikt kan mer om vattnets kretslopp än vad deras föräldrar kan. Tävlingens vinnare har chans att vinna 10 000 kronor till klasskassan.

Rent vatten är ingen självklarhet. Mitt Vattens tävling om kretsloppet är ett kul sätt för hur vi alla kan lära oss mer. Jag ser fram emot att få vara jurymedlem i denna viktiga och roliga skolsatsning, säger miljöminister Lena Ek, en av jurymedlemmarna i Kretsloppstävlingen 2014.

På www.mittvatten.se kan du lära dig mer om vårt vatten. Här finns även utbildningsmaterial och information om Kretsloppstävlingen. Sista dagen att lämna in ett tävlingsbidrag är 28 mars 2014.

* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Opinion, 2012. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.

** Skolverkets statistik för läsår 2012/13, tabell 1. http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/skolor-och-elever.

För praktiska frågor, bilder kontakta: Jonathan Webb, projektledare Onemotion, tel: 072-311 55 29, e-post: jonathan.webb@onemotion.se.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Relaterat material

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma