Följ Svenskt Vatten AB

Vattenvisionen – forskning- och innovationsagenda för vattensektorn

Nyhet   •   Jul 02, 2013 16:36 CEST

Information från Svenskt Vatten/Svenskt Vatten Utveckling!

Titel: Vattenvisionen – forskning- och innovationsagenda för vattensektorn
Redaktörsgrupp: Daniel Hellström, Svenskt Vatten, Frida Pettersson, Urban Water Management, Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet, Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola
Huvudredaktör: Birgitta Johansson, Primula Ordval

Sammandrag: Vattensektorns gemensamma forsknings- och innovationsagenda, Vattenvisionen, är nu färdig efter nästan ett års arbete. Den ska vara vägledande för Vinnovas och andra FoI-finansiärers stöd till svensk forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning. Vattenvisionen vänder sig också till politiker och tjänstemän inom departement och myndigheter på olika nivåer.

Sammanfattning: Branschorganisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut, statliga myndigheter, företag och vattentjänstorganisationer har bidragit till arbetet med Vattenvisionen – i en öppen process under ledning av Svenskt Vatten. Lösningar på Sveriges och världens vattenutmaningar, ökad export och fler arbetstillfällen i Sverige hör till de förväntade effekterna om agendan genomförs. Vattenvisionen innehåller en rad tips på vad som krävs av sektorns aktörer, inklusive regering, riksdag och myndigheter.

För områdena dricksvattenförsörjning, dagvatten- och spillvattenhantering har vattenagendan mål för åren 2020 och 2050. FoI-behoven är listade, cirka 60 stycken. Målen ska nås bland annat genom test- och demonstrationsanläggningar, tydliga krav från myndigheterna och tid att ta fram innovationer för att möta kraven, samverkan mellan kommunala vattentjänstorganisationer i innovationsupphandling samt högkvalitativ FoU från universitet, högskolor och institut – med utökad medverkan från näringslivet och minskat avstånd mellan forskning och industri.

Svenska aktörer kan ta fram lösningar som blir framgångsrika exportprodukter och skapar många nya arbetstillfällen i Sverige. I dag exporteras svenskt vattenkunnande för cirka 6 miljarder kronor per år. Potentialen för tillväxt är stor eftersom omsättningen på världsmarknaden är ungefär 3 000 miljarder och tillväxten beräknas till 2–10 procent per år. Vi har också stora investeringsbehov inom vattensektorn i vårt eget land.

Vatten är en nyckelresurs för människa och miljö och en förutsättning för välfärd och tillväxt. Vattenfrågan måste upp på den politiska agendan och lösas över avdelningsgränser och kommungränser. Vattnets betydelse måste finnas i medvetandet hos alla. Det är dags att vi på allvar börjar arbeta för klimatanpassning av dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering i Sverige.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter eller information!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.