Gå direkt till innehåll
SVU-rapport om prioriterade nyckeltal

Nyhet -

SVU-rapport om prioriterade nyckeltal

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2018-06

Titel: Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten

Författare:Annika Malm, RISE, Gilbert Svensson, RISE/Vattenforum, Mia Bondelind, Chalmers, Peter Balmér, VA-strategi

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2018-06.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand

Sammandrag: Rapporten ger ett förslag till nyckeltal som bör vara prioriterade för att följas upp i statistiksystemet VASS och ingå i en undersökning som föreslås heta ”VASS Prio”. I VASS Prio ingår alla nyckeltal från Svenskt Vattens hållbarhetsindex samt kompletterande nya nyckeltal och utvalda nyckeltal från respektive VASS-undersökning.

Sammanfattning: Det är viktigt med systematisk analys, uppföljning och statistik för att utveckla VA-verksamheten. Därför arbetar Svenskt Vatten med statistiksystemet VASS där undersökningar görs bland annat för drift, taxa och vattenverk. Uppgifterna i VASS ingår också i Svenskt Vattens hållbarhetsindex som ger en övergripande bild av de kommunala vattentjänsternas hållbarhet.

Nyckeltal är ett sätt att utvärdera sin verksamhet och se åt vilket håll verksamheten går för att styra rätt. För att kunna använda nyckeltal på ett bra sätt behöver man också ha en uppfattning om vad som är ”lagom” nivå för nyckeltalet. Projektets mål har varit att ta fram förslag till nyckeltal som ska vara prioriterade i VA‐verksamheten samt vilken nivå respektive nyckeltal bör ligga på. Prioriterade nyckeltal och rekommenderad nivå underlättar för VA-verksamheterna att bedöma sin prestation över tid och i förhållande till andra och att planera verksamhetsförbättringar.

Studien har utgått från de data och nyckeltal som används i befintliga VASS-undersökningar. Svenskt Vattens hållbarhetsindex har varit utgångspunkt. Urvalet har också jämförts med andra länders urval av prioriterade nyckeltal. För de nyckeltal som föreslås vara prioriterade kan det bli nödvändigt att komplettera nuvarande undersökningar med ytterligare data. Trots hård sållning är det relativt många nyckeltal som föreslås som prioriterade i rapporten. Några exempel är ”Barriärkrav i förhållande till uppnådd barriärverkan”, ”Leveransavbrott på ledningsnät”, ”Antal klagomål på vattenkvalitet och tryck (lukt, smak, färg, tryck)” och ”Balanserat resultat − Total intäkt i förhållande till total kostnad”.

Det krävs mycket arbete för att mäta och följa upp alla indata som behövs till nyckeltalen. Men datainsamlingen blir effektivare och av högre kvalitet när verksamheten och även Svenskt Vatten kan fokusera på de mest relevanta nyckeltalen för uppföljning och vidare utveckling av VA-verksamheten.

Projektet har genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Vattenforum, VA-strategi och Chalmers tekniska högskola. De föreslagna nyckeltalen har motiverats, förankrats, värderats och prioriterats i en stor referensgrupp med totalt 16 VA-verksamheter som representerar 40 kommuner.

Sökord:Nyckeltal, benchmarking, hållbarhetsindex

Keywords: Key Performance Indicators, Benchmarking

Ämnen


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96