Gå direkt till innehåll
SVU-rapport om Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA – statistisk modellering och utvärdering av ett hypotesbaserat angreppssätt (Dricksvatten & hälsa)

Nyhet -

SVU-rapport om Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA – statistisk modellering och utvärdering av ett hypotesbaserat angreppssätt (Dricksvatten & hälsa)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2018-03
Titel: Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA – statistisk modellering och utvärdering av ett hypotesbaserat angreppssätt
Författare: Johan Åström
Direktlänk till pdf: http://www.svensktvatten.se/contentassets/4646d7d385fd498ebf5e2c265b0f90db/svu-rapport-2018-03.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten ger ett underlag för att definiera halten sjukdomsframkallande mikroorganismer (patogener) i råvatten, något som behöver göras i riskbedömningsverktyget QMRA. Dels ges tabellvärden för några viktiga parasiter och bakterier, dels har en kvotmodell tagits fram för att beräkna patogenhalter utifrån E. coli-halten

Sammanfattning: Att analysera indikatororganismer i utgående dricksvatten från ett vattenverk eller i tappkranen hos en konsument är inte tillräckligt för att bedöma och förebygga risken för smitta. Dricksvattenproducenterna uppmanas numera till ett riskbaserat angreppssätt där kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) är en metod för att beräkna infektionsrisken. Men för att kunna beräkna denna risk måste dricksvattenproducenten ange patogenhalterna i det råvatten som vattenverket använder. I modellverktyget QMRA, som numera tillhandahålls via webben (www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/qmra), är patogenhalter i råvattnet det första som ska skrivas in.

Hittills har det saknats bra data som täcker in variationen av patogenhalter i olika typer av ytvatten i Sverige. Men den bristen är nu åtgärdad genom SVU-projektet som har använt data från två stora kartläggningsprojekt av patogener i regi av dels Livsmedelsverket, dels Folkhälsomyndigheten. De här två projekten genomfördes som en följd av de stora svenska utbrotten av parasiten Cryptosporidium åren 2010 och 2011. I Livsmedelsverkets projekt togs prover på patogena bakterier, parasiter och virus på sex geografiskt spridda råvattenintag i Sverige. Folkhälsomyndighetens projekt omfattade bland annat provtagning vid en rad avloppsreningsverk för analys av parasiter.

Syftet med SVU-projektet var att nyttiggöra insamlade patogendata från de två nämnda projekten och att underlätta för framtida användare av QMRA-verktyget att göra antaganden av patogenhalter i ytvattnet. Flera av de tabeller som finns i rapporten innehåller värden som kan ”knappas in” i den del av QMRA-verktyget där patogenhalter ska anges. I en bilaga finns förslag på arbetsgång. Projektet har också provat ut ett angreppssätt som gör det möjligt att beräkna en patogenhalt enbart utifrån fynd av E. coli-bakterien och viss kunskap om vilka patogenkällor som finns uppströms råvattenintaget.

Projektgruppen har utgjorts av Rikard Dryselius och Karin Jacobsson på Livsmedelsverket, Anette Hansen på Folkhälsomyndigheten, Ekaterina Sokolova på Chalmers, Ida Bodlund från Stockholm Vatten och Avfall samt Beatrice Svensson från Trollhättan Energi. Susan Petterson, Water & Health i Australien har bistått i de matematiska beräkningarna, och Johan Åström hos Tyréns har samordnat projektet.

Sökord: QMRA, mikrobiologisk riskbedömning, ytvatten, patogen, zoonotisk, avlopp, gödsel, nötkreatur

Keywords: QMRA, microbial risk assessment, surface waters, pathogen, zoonotic, sewage, manure, cattle

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista _2018-03

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma