Gå direkt till innehåll
SVU-rapport om Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017 (Avlopp & miljö)

Nyhet -

SVU-rapport om Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017 (Avlopp & miljö)

Information om tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2018-2
Titel: Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017
Författare: Bo von Bahr

Direktlänk till pdf: http://www.svensktvatten.se/contentassets/eeeb9c5ca4964389a5c1da43bb601690/svu-rapport_2018-02.pdf   
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett tredagarsmöte i Basel i oktober 2017. Mötet handlade huvudsakligen om lagstiftning som håller på att utvecklas i Tyskland och Schweiz för avloppsslam och fosfor, samt om teknik för fosforutvinning. Tyngdpunkten låg på extraktion ur slamaska eftersom mycket av slammet förbränns i Tyskland och Schweiz.

Sammanfattning: Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett tredagarsmöte i Basel i oktober 2017. Mötet handlade huvudsakligen om lagstiftning som håller på att utvecklas i Tyskland och Schweiz för avloppsslam och fosfor, samt om teknik för fosforutvinning. Tyngdpunkten låg på extraktion ur slamaska eftersom mycket av slammet förbränns i Tyskland och Schweiz.

Det pågår ett antal mycket stora EU-projekt med fokus på resurshushållning av näringsämnen. Sveriges universitet, forskningsinstitut och företag har ingen representation i projekten, förutom i Run4Life där Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är med och utvecklar uppströmslösningar.

Tyskland har just infört lagstiftning om fosforåtervinning, och intresset från de stora tyska avloppsreningsverken att välja tekniklösningar är mycket stort. År 2023 ska alla berörda avloppsreningsverk presentera en plan för hur de ska göra för att uppfylla lagstiftningen som börjar gälla 2029 för de största verken. Schweiz har förbjudit slamspridning på åkermark sedan 2006, men har ännu ingen lagstiftning om fosforåtervinning. Man arbetar dock på att ta fram detta.

Fosforåtervinning genom struvitprocesser hade ingen framträdande plats på mötet eftersom de redan har passerat utvecklingsstadiet och finns i fullskala på många platser i Europa. Eftersom slamförbränning är vanligt förekommande i Schweiz och Tyskland handlade mycket av processdiskussionen om hur slamaska kan behandlas, och här visade några företag och processer upp sig. De flesta processer som behandlar aska bygger på någon form av syraupplösning av askan med påföljande steg för att få ut fosfor i användbar form. Det finns många pilot- och demonstrationsanläggningar men nästan inga fullskaleanläggningar än.

Konferensens tyngdpunkt låg på fosfor. Men konferensrubriken ”European Nutrient Event” var korrekt eftersom det visade sig att många aktörer försöker utvinna mer än bara fosfor, till exempel kväve som kräver årlig tillförsel inom lantbruket.

När man diskuterar återvunna näringsämnen och deras egenskaper bör man inte avgöra deras lämplighet som gödningsmedel baserat på vattenlösligheten, som de flesta mineralgödsel bedöms efter. Ett bra exempel är struvit som har låg vattenlöslighet men ändå fungerar utmärkt som gödningsmedel.

För att få fart på kretsloppet av växtnäringsämnen är det viktigt att alla berörda parter samverkar. Lantbrukarna är en viktig part eftersom de är slutanvändare av den återvunna fosforn. Tyvärr var inga lantbrukare närvarande på mötet, så även i Schweiz bör man försöka förbättra kommunikationen mellan de ingående aktörerna.

Rapporten är skriven av Bo von Bahr på forskningsinstitutet RISE. 

Sökord: fosfor, avloppsslam, aska, slamaska, kväve, lagstiftning, förbränning, Tyskland, Schweiz, Europa

Keywords: phosphorus, sewage sludge, sludge ashes, nitrogen, legislation, combustion, Germany, Switzerland, Europe

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista _ 2018-2

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96