Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport om aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk ... (avlopp och miljö)

Nyhet   •   Jan 29, 2018 08:30 CET

Aeroba granuler anrikade i laboratorieskala. Foto: Britt-Marie Wilén, Chalmers tekniska högskola.

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2017-19
Titel: Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning
Författare: Simon Bengtsson, Mark de Blois, Jonatan Flodin, Jesper Olsson, Maria Jonstrup, Karin Myring, Jerry Johansson, Britt-Marie Wilén, David Gustavsson

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-19.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten beskriver kunskapsläget för den nya tekniken aerobt granulärt slam (AGS) för biologisk behandling av kommunalt avloppsvatten. En jämförelse med andra tekniker visar att reningsprocesser med aeroba granuler kan vara kompakta och energieffektiva.

Sammanfattning: Hårdare reningskrav och ökad befolkning gör att många svenska avloppsreningsverk behöver byggas ut. Samtidigt kryper bebyggelsen allt närmare avloppsreningsverken. De konventionella aktivslamanläggningarna tar stor plats. Därför utvecklas nu mer kompakta reningsprocesser. Reaktorer med rörligt bärarmaterial (MBBR) har fått stort genomslag, men de kräver också ett slamavskiljande reningssteg. Membranbioreaktor (MBR) är en annan tänkbar metod, men den kräver mycket energi för luftning.

AGS är en reningsprocess som skulle kunna vara ett attraktivt alternativ, men tekniken är fortfarande ganska okänd i Sverige. Därför har en svensk intressentgrupp av kommunala VA-bolag, Chalmers tekniska högskola samt en konsult gjort en sammanställning av kunskap från flera länder. AGS-processen har jämförts med andra reningstekniker som aktivt slam, en hybridprocess med aktivt slam och MBBR, samt MBR. Jämförelsen utfördes med tanke på behov av volym och markyta samt elenergi. Den bekräftade att en AGS-process kan vara betydligt mer kompakt än aktivslamprocessen (40−50 procent lägre markbehov) och ha lägre elenergianvändning än samtliga andra alternativ.

Aeroba granuler är aggregat av bakterier. De skiljer sig från traditionella aktivslamflockar genom att de är större, kompaktare och mer sfäriska. Det gör att de sedimenterar betydligt snabbare. För att det ska bildas aeroba granuler behöver det uppstå ganska höga koncentrationer av föroreningar i processen. Det kan uppnås med en satsvis reaktor (SBR) i stället för ett kontinuerligt flöde. Eftersom granulerna är förhållandevis stora kan det finnas olika miljöer inom en och samma granul, och det gör att organiskt material och närsalter kan avskiljas samtidigt. Behandling av kommunala avloppsvatten med AGS i olika skala har visat att utgående koncentrationer av suspenderad substans och totalfosfor inte uppfyller typiska svenska utsläppsvillkor, och därför bör man än så länge räkna med att det behövs någon form av efterpolering.

Utifrån den kunskap som finns drar rapportförfattarna slutsatsen att det finns god potential att använda AGS-tekniken för avloppsvattenrening i Sverige. Man föreslår pilotstudier samt en noggrann uppföljning av starten av Nordens första AGS-anläggning vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstad.


Sökord: Aerobt granulärt slam, avloppsvattenrening, biologisk behandling, kompakt, ytbehov, energi
Keywords: Aerobic granular sludge, wastewater treatment, biological treatment, compact, foot print, energy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:

Tipsrapportlista till 2017-19

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.