Gå direkt till innehåll
SVU-rapport om Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie  (Avlopp och miljö)

Nyhet -

SVU-rapport om Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie (Avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2022-06
Titel: Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie
Författare: Andriy Malovanyy, IVL Svenska Miljöinstitutet, Solveig Johannesdottir, RISE Research Institutes of Sweden, Sebastian Schwede, Mälardalens universitet, Serina Ahlgren, Elin Flodin och Kavitha Shanmugam, RISE Research Institutes of Sweden
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Rapporten beskriver etablerade och nya tekniker för kväveåtervinning ur avloppsvatten, och jämför
återvinningsmetoderna med andra sätt att tillverka kvävegödsel när det gäller klimatpåverkan och kostnader. Rapporten innehåller också en kort genomgång av möjligheter för återvinning av kalium och svavel och en statusuppdatering av metoder för återvinning av fosfor.

Sökord: Näringsåtervinning, avloppsvatten, rejektvatten, kväveåtervinning
Keywords: Nutrient recovery, wastewater, reject water, nitrogen recovery

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma