Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C_VB2014_VA-klusterMD: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2014  (avlopp och miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C_VB2014_VA-klusterMD: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2014 (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C_VB2014_VA-klusterMD
Titel: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2014
Författare: Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_VB2014_VA-klusterMD.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-verkens kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande.

Sammanfattning: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Klustret är nu inne på sin andra projektperiod 2013 till 2015 och består av tio VA-organisationer, fem lärosäten och två forskningsinstitut. Under året har SVUs högskolesatsning utvärderats av Hallvard Ödeagaard. Sammanfattningsvis har högskoleprogrammen blivit en stor succé och Svensk VA-forskning har ökat betydligt.

Forskningen inom klustret har under året varit framgångsrik. Medlemmar från klustret har deltagit i ett tiotal konferenser där nya forskningsresultat har presenterats. Ett exempel är den internationella konferensen World Water Congress som hölls 21-26 september i Lissabon där medlemmar från klustret medverkade med 10 bidrag. Ett drygt trettiotal tidskrifts- och konferenspublikationer helt eller delvis associerade med klustret har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Närmare trettio examensarbeten har utförts vid lärosäten anknutna till VA-kluster Mälardalen.

VA-kluster Mälardalen anordnade i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet seminariet ”Membranteknologi - framtiden för kommunal avloppsvattenrening?” Seminariet hölls den 11 december i Stockholm och var mycket välbesökt. Under året har medlemmar från klustret deltagit i arbetet med ett Strategiskt Innovationsprogram för vattensektorn (SWIP) och en skiss för ansökan lämnades in till Vinnova under hösten. Ansökan har sedan gått vidare till steg 2. Klustret var representerat på VA-mässan i Jönköping med bland annat en monter. I augusti anordnade VA-kluster Mälardalen en intern workshop där bland annat nya projektförslag och samarbetsformer diskuterades.

Grundutbildningen inom VA-området är bred och sträcker sig från teknik för avloppsvattenrening, modellering och reglering till system- och hållbarhetsfrågor. Delvis via ekonomiskt stöd från ett av klustrets industrifinansierade doktorandprojekt har en internutbildning i processreglering för drifttekniker genomförts. Sammanlagt gavs fem endagarskurser.

I januari 2014 anordnade VA-kluster Mälardalen en gemensam klusterledarträff för SVUs projektprogram för högskolor och universitet i Stockholm. Den nybildade användargruppen för personer som är intresserade av modellering och simulering hade två möten under året. VA-kluster Mälardalens processingenjörsgrupp träffades en gång under året.

Forskningsresultat, kursutbud och information om samtliga klustrets medlemmar är exempel på information som finns på klustrets hemsida www.va-malardalen.se. Hemsidan har årligen ett par tusen unika besökare. VA-kluster Mälardalen har ett nätverk med ca 150 medlemmar som får nyhetsbrev med information om vad som är på gång inom klustret.

Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglerteknik, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering.
Keywords: biological wastewater treatment, biogas production, process modelling and automatic control, recycling of nutrients and organic material, energy efficiency.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för C_VB2014_VA-klusterMD

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96