Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C_LTU2014_27-117: Metoder för att undersöka extrema regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet (Rörnät & klimat)

Nyhet -

SVU-rapport C_LTU2014_27-117: Metoder för att undersöka extrema regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet (Rörnät & klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 C_LTU2014_27-117
Titel: Metoder för att undersöka extrema regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet
Författare: Anna-Maria Gustafsson, Gilbert Svensson, Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Område: Rörnät & klimat

Sammandrag: Rapporten ger en kortfattad genomgång av olika metoder att undersöka dagvattensystemets funktion vid extrem nederbörd.

Sammanfattning: Detta projekt har genomförts av Luleå Tekniska Universitet i samarbete med 5 kommuner; Arvika, Skellefteå, Sundsvall, Trelleborg samt Växjö. Projektets syfte har varit att studera hur olika metoder kan användas för att utvärdera dagvattensystemets påverkan av extrema regnhändelser. Rapporten har skrivits i syfte att ge en övergripande bild av olika metoder och de osäkerheter som finns när de olika metoderna används. Materialet i rapporten är hämtat från aktuellt projekt samt från parallella studier vid forskningsgruppen Stadens vatten, LTU och från internationella och nationella studier för att ge ett så brett perspektiv på olika metoder som möjligt.

De metoder som beskrivs i rapporten går från en väldigt enkel analys baserat på vanliga dimensioneringsekvationer som kan utföras i ett excelark eller för hand till analyser som kräver komplexa modeller som simulerar vattenföringen i ledningsnätet samt ytavrinning kopplat till infiltration. Alla metoder kräver någon form av nederbördsinformation och därför inkluderas i rapporten ett avsnitt om regn och framtida regn kopplat till klimatförändring. För att genomföra en analys krävs även parametrar att studera effekterna av olika körningar och i slutet presenteras ett kort avsnitt om indikationer som är lämpliga att använda vid utvärdering av dagvattensystemet.

När en metod ska väljas är det viktigt att syfte med undersökning och resurser i form av tid, existerande data och pengar ställs mot varandra. En avancerad modell har ett större krav på indata, datakapacitet och på mätdata som den kan verifieras mot. I vissa fall är det bättre att använda en enklare modell med kontinuerligt, historiskt regndata medan i andra fall krävs en komplex modell som inkluderar t.ex. infiltration i permeabla ytor och att då använda sig av designregn för att klara av de begränsningar som ev. finns i datakapacitet och simuleringstid. Innan beslut tas om modell eller metod bör det noggrant funderas över varför modellen ska tas fram, hur den ska användas samt vilka data som finns tillgängliga eller kan tas fram med nya mätningar.

Om metoderna beskrivna i rapporten används på korrekt sätt och verifieras med tillräckligt data kan dessa utvärderingar av dagvattensystemet ge en bra bild av hur systemet fungerar samt hur det påverkas av olika scenarier.

Sökord: Kraftig nederbörd, modeller, systemanalys
Keywords: Extreme rainfall, models, system analyses

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista C_LTU2014_27-117

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96