Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport C_IVL2015-B2226: Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants... (avlopp & miljö)

Nyhet   •   Apr 29, 2015 15:29 CEST

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Huvudrapporten är på engelska, men det finns en svensk sammanfattning att ladda ner också!

Nr: C_IVL2015-B2226 (eng) och C_IVL2015-B2226-P (sve kort sammanfattning)
Titel: Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants – Review on concentrations, quantification, behaviour, and removal options (eng)
Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk – koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternativ (sve)
Författare: Christian Baresel*, Anna Palm Cousins*, Mats Ek*, Heléne Ejhed*, Ann-Sofie Allard*, Jörgen Magnér*, Klara Westling*, Uwe Fortkamp*, Cajsa Wahlberg**, Maritha Hörsing***, Sara Söhr****
* IVL Swedish Environmental Research Institute, ** Stockholm Vatten VA AB, *** Royal Institute of Technology KTH, **** Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB
Område: Avlopp & miljö
Direktlänk till pdf:
http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_IVL2015-B2226.pdf (eng)

http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_IVL2015-B2226-P.pdf (sve)
OBS! Kopiera ovanstående länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag (eng): Pharmaceutical residues and other emerging substances pass through modern sewage treatment plants (STPs) and end up in the receiving waters and sludge. The aim of this review is to provide a solid knowledge base and to give recommendations on emerging substances, methods for quantification, potential treatment options and future developments, as well as to highlight knowledge gaps. The report focuses on targeted effluent water quality, including legislative status and quality assessment methods, detection and quantification of substances and their effects, including sample treatment during sampling, preparation and storage, as well as analytical methods and methods for quantification of toxicity. Furthermore, the report covers a review on emerging substances at STPs, including previously measured levels and removal efficiencies, future trends and potential environmental impacts. Finally, the report also covers technologies for the removal of emerging substances in STPs, including upstream work, secondary and tertiary treatment technologies. A number of recommendations are given on the different topics covered in the report.

Sammandrag (sve): Många läkemedelsrester och andra prioriterade föroreningar passerar igenom avloppsreningsverk (ARV) och hamnar i recipienten och slam, ibland i nivåer som kan påverka vattenlevande organismer. Syftet med denna översyn är att ge en gedigen kunskapsbas samt rekommendationer om prioriterade ämnen, metoder för kvantifiering, behandlingstekniker och utvecklingsbehov samt att belysa kunskapsluckor. Rapporten är särskilt inriktad på att sammanfatta kunskapen gällande effluentens vattenkvalitet, vilket inbegriper lagstiftning samt metoder för kvalitetsbedömning, detektion och kvantifiering av föroreningar och deras effekter, inklusive provbehandling under insamling, beredning och lagring, samt analysmetoder och metoder för kvantifiering av toxicitet. Vidare omfattar rapporten en översyn av prioriterade föroreningar vid reningsverk, inklusive tidigare uppmätta halter och reningseffektivitet, framtida trender och potentiella miljöeffekter. Slutligen, innefattar rapporten tekniker för avlägsnande av prioriterade föroreningar i avloppsreningsverk, inklusive uppströms arbete, sekundära och tertiära behandlingstekniker. Som ett resultat av denna översyn, ges ett antal rekommendationer avseende de olika områden som behandlas i rapporten.

Sökord: läkemedelsrester; kompletterande behandling; ekotoxicitet; miljöbedömning
Keywords: pollutants; complementary treatment; ecotoxicity; environmental assessment

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista till rapporten

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.