Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C_IVL2015-B2223: ArbetsmiljöVA – Arbetsmiljöverktyg om arbetsmiljö i ledningsnätet (rörnät och klimat)

Nyhet -

SVU-rapport C_IVL2015-B2223: ArbetsmiljöVA – Arbetsmiljöverktyg om arbetsmiljö i ledningsnätet (rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C_IVL2015-B2223
Titel: ArbetsmiljöVA – Arbetsmiljöverktyg om arbetsmiljö i ledningsnätet
Författare: Ann-Beth Antonsson, Willem Duis, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_IVL2015-B2223.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Webbplatsen ArbetsmiljoVA.se har kompletterats med information om arbetsmiljö i ledningsnätet. Informationen beskriver vilka arbetsmiljörutiner som behöver finnas, hur ett säkert ledningsnät kan utformas och vad man ska tänka på när man arbetar, för att arbetet ska vara säkert.

Sammanfattning: IVL har tidigare utvecklat en kunskapsplattform som stöd för arbetsmiljöarbetet vid reningsverk i form av en webbplats, ArbetsmiljöVA, www.arbetsmiljova.se. Denna webbplats har nu kompletterats med information om arbetsmiljö i ledningsnätet.

Arbete i ledningsnätet innebär arbetsmiljörisker bl.a. exponering för mikroorganismer/ virus/ parasiter, dålig hygien, stress, tunga lyft, fallolyckor och ensamarbete. Dessutom förekommer risker med syrebrist i slutna utrymmen samt exponering för höga halter av gaser (exempelvis svavelväte, koldioxid). Dessa risker accentueras av att arbetet görs på tillfälliga arbetsplatser och i trafikmiljöer där tillträdesvägarna till tunnlar, ledningar och brunnar ofta finns. Dessutom finns särskilda risker med arbete inuti tunnlar och i ledningsnätet liksom med slamsugning och spolning av ledningsnätet.
Webbplatsen har följande struktur:
• Arbetsmiljöarbetet
• Anläggningen
• Arbeta säkert
• Hälso- och olycksrisker
• Fakta

Inom projektet har Arbetsmiljöarbetet kompletterats bl.a. med information om
• Evakuering, utrymning och räddning, med fokus på rutiner bl.a. för evakuering ur brunnar, tunnlar och ledningar.
• Rutiner för bygg- och anläggningsarbete
• Rutiner för arbete i tunnlar och att ha kontroll på när någon går in i och lämnar tunnel.
• Utbildning, bland för arbete i trafikmiljö och om det förekommer arbete med motorsåg.

Anläggningen har kompletterats med tips och råd om hur man kan skapa goda arbetsmiljöer när man bygger nytt och bygger om ledningsnätet.

Arbeta säkert har kompletterats med konkreta råd om vad man ska tänka på för att arbeta säkert i ledningsnätet.

Sökord: Arbetsmiljö, ledningsnätet, arbetsmiljöarbete, säkerhet, olyckor, arbetsskador, åtgärder
Keywords: Health, safety, accidents, routines

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapport från SVU inom samma ämnesområde:
2012-11, Arbetsmiljöverktyg för kommunala avloppsrenings-verk – www.ArbetsmiljöVA.se, Eliana Alvarez de Davila, Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96