Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C_DRICKS_VB2012: Verksamhetsberättelse, DRICKS 2012 (Dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport C_DRICKS_VB2012: Verksamhetsberättelse, DRICKS 2012 (Dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 C_DRICKS_VB2012
Titel: Verksamhetsberättelse, DRICKS 2012
Författare: Thomas Pettersson, inst. för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
Område: Dricksvatten

Sammandrag: Rapporten beskriver resultaten inom DRICKS under 2012. Resultat och kunskap presenteras inom regional risk- och sårbarhetsanalys, benchmarking av vattenverk samt jämförelse av sjukvårdsrådgivningsdata med ledningsnätshändelser för bedömning av ledningsförnyelse. Forskningsresultat har kommunicerats till branschen genom seminarier och konferenser.

Sammanfattning: Denna rapport beskriver utfallet av Svensk Vattens satsning på DRICKS under året 2012. Under året har de 1,5 miljoner SEK som Svenskt Vatten satsat på dricksvattenforskning inom DRICKS använts i doktorandprojekt, forskningsledning och övriga projekt, tillsammans med ytterligare beviljade anslag från forskningsråd, kommuner och EU samt Chalmers.

En kunskapsöversikt kring forskningsutmaningar inom dricksvattenförsörjningen har levererats på beställning från Landsbygdsdepartementet.

Inom delområdet riskanalys har projektet Regional risk- och sårbarhetsanalys för dricksvatten-försörjning där vi visat hur risker och sårbarheter kan analyseras för dricksvattenförsörjning i sammankopplade kommunala system (i 13 västsvenska kommuner) på en regional nivå och ge beslutsstöd för prioritering av åtgärder. God Desinfektionspraxis tillsammans med felträdsmetodik har utnyttjats

Inom delområdet grundvatten har ett arbete inom konstgjord infiltration påbörjats i Botswana inom ett SIDA-projekt. Inom råvattenskydd-ytvatten har hydrodynamisk modellering för att simulera hur fekala indikatorer och patogener från olika föroreningskällor sprids i råvattentäkterna Rådasjön och Göta älv. Modellen kan bland annat användas för att förutsäga patogenhalter i råvattenintagen. Inom EU-projektet VISK har provtagning och analys av virus genomförts i ytvattentäkter.

Inom bredning har VASS-projektet fortsatt med benchmarking av dricksvattenanläggningar. Inom projektet har nyckeltal för vattenverk inklusive nyckeltal för hälsorisker tagits fram, där en metod som är en förenklad variant av GDP-metoden för att bedöma barriärbehov i beredning utvecklats.

Förnyelsebehovet i distributionsnätet arbetar vi med inom projektet Tidvatten, tillsammans med Göteborgs och Umeås universitet. Vi jämför primärvårds- och sjukvårdsrådgivningsdata med ledningsnätshändelser för att göra välgrundade bedömningar av behovet och takten på ledningsförnyelse.

DRICKS-medarbetare har under 2012 deltagit i sju internationella konferenser, samt nationella seminarier, branschmöten och forskarmöten. Under 2012 har också 25 studenter genomfört elva kandidat- och examensarbeten.


Sökord:
Dricksvatten, riskanalys, råvatten, beredning, distribution, DRICKS, forskningsprogram
Keywords: Drinking water, risk analysis, raw water, treatment, distribution, DRICKS, research programme

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista C_DRICKS_VB2012

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96