Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C VB2012_VA-klusterMD: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012 (Avlopp)

Nyhet -

SVU-rapport C VB2012_VA-klusterMD: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012 (Avlopp)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C VB2012_VA-klusterMD
Titel: Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012
Redaktörer: Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Avlopp

Sammandrag: VA-kluster Mälardalen forskar och utbildar kring avlopps- och slamhanteringsfrågor. Denna verksamhetsberättelse sammanfattar arbetet i klustret under 2012.

Sammanfattning: VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-verkens kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Under 2012 har Växjö kommun, Örebro kommun, Norrköping Vatten och Tekniska Verken i Linköping gått med i klustret. Mälardalsklustret består nu av tio VA-organisationer, fem lärosäten och två forskningsinstitut.

Under året som gått har samarbetet inom klustret genererat flera forskningsansökningar till nationella och internationella forskningsorgan. Forskning har under året varit framgångsrik. Medlemmar från klustret har deltagit i ett tiotal konferenser där forskningsresultat presenterats. Ett tjugotal publikationer helt eller delvis associerat med klustret har publicerats. Ett trettiotal examensarbeten har utförts med anknytning till VA-kluster Mälardalen.

I augusti anordnade VA-kluster Mälardalen en intern workshop som syftade till att diskutera forskningsagendan och samarbetsmöjligheter för perioden 2013 till 2015. Diskussionerna låg till grund för den ansökan som under hösten blev beviljad av Svenskt Vatten Utveckling för ytterligare en treårsperiod för Mälardalsklustret.

På internatet tog VA-organisationerna ett initiativ till att starta en processingenjörsgrupp inom klustret för att utbyta erfarenheter och initiera samarbeten. 2012 års klusterworkshop anordnades i Uppsala där forskningsresultat från klustrets tre första verksamhetsår presenterades. Ammoniakhygienisering, effektivisering av anammoxprocessen, styrning av luftningsprocesser och modellering av lustgasavgång var exempel på forskning som presenterades.

Grundutbildningen inom VA-området är bred och sträcker sig från teknik för avloppsvattenrening, modellering och reglering till system- och hållbarhetsfrågor. Baserat på erfarenheterna från en klustrets doktorandkurs inom VA denna har underlag för en kurs för yrkesverksamma inom VA-branschen tagits fram.

Forskningsresultat, kursutbud och information om samtliga klustrets medlemmar är exempel på information som finns på klustrets hemsida www.va-malardalen.se. Hemsidan har under 2012 haft drygt 1600 besökare. VA-kluster Mälardalen har ett nätverk med över 100 medlemmar och sedan hösten 2012 ges ett nyhetsbrev ut med information om vad som är på gång inom klustret.


Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglering, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering
Keywords: VA-kluster Mälardalen, research, biological wastewater treatment, biogas production, process modelling and control, recycling of nutrients and organic material, energy efficiency

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96