Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C Slutrapport2013_DagoNat: Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013 (Avlopp & Miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C Slutrapport2013_DagoNat: Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013 (Avlopp & Miljö)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C Slutrapport2013_DagoNat
Titel: Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013, Slutrapport
Författare: Maria Viklander, Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet
Område: Avlopp & Miljö

Sammandrag: Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät.
Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets verksamhetsperiod 2010-2013.

Sökord: Dagvatten, VA-system, avlopp, ledningssystem, dagvattensystem, dagvattenkvalitet, biofilter, klimatförändringar, regn, vattenavledning, ledningsnät, ovidkommande vatten
Keywords: Stormwater, urban water systems, drainage, sewer systems, storm water systems, water quality, biofilters, biofiltration, climate change, rain fall, urban drainage, sewage, foul water

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
C VB2012_DagNatLTUDag&Nät Verksamhetsberättelse 2012
C VB2011_DagoNatLTUDag&Nät Verksamhetsberättelse 2011
C Slutrapport2012_VA-klusterMDSlutrapport VA-kluster Mälardalen 2010-2012
C VB2012_VA-klusterMDVerksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012 
C VB2011 VA-kluster MDVerksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen
C VB2010_VA-klusterMDVerksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010
C VA-teknik Södra 2012VA-teknik Södra Aktivitetsrapport september 2011 - augusti 2012
C VA-teknik Södra_2011VA-teknik Södra - Aktivitets-rapport september 2010 - augusti 2011
C VA-teknik Södra_2010VA-teknik Södra – Aktivitetsrapport september 2009 - augusti 2010
2013-14Dricksvattenprogrammet DRICKS – redovisning av perioden 2009–2011
2013-05, Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter
2013-03, Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning
2013-02, Ny metod för läcksökning
2012-16, Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv
2012-13, Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten
2012-08, Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät
2012-02NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner
2010-06Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Ny rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Förhandsvisning exklusivt för medlemmar.
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under tre månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Företagsabonnenter och övriga icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalista kommer då att få sedvanlig Newsdesk e-post.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma