Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C: Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2010-2012 (Avlopp & miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C: Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2010-2012 (Avlopp & miljö)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C Slutrapport2012_VA-klusterMD
Titel: Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2010-2012
Författare: Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Avlopp & miljö

Sammandrag: VA-kluster Mälardalen forskar och utbildar kring avlopps- och slamhanteringsfrågor. Denna slutrapport berättar om samarbetet under klustrets tre första verksamhetsår.

Sökord: VA-kluster Mälardalen, forskning, biologisk avloppsvattenrening, biogasproduktion, processmodellering och reglering, återföring av växtnäring och organiskt material, energieffektivisering
Keywords: VA-kluster Mälardalen, research, biological wastewater treatment, biogas production, process modelling and control, recycling of nutrients and organic material, energy efficiency
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
C VB2012_VA-klusterMD
, Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012, Redaktörer Bengt Carlsson samt Linda Åmand
C_VB2011 VA-kluster_MD, Verksamhetsberättelse 2011 – VA-kluster Mälardalen, Redaktörer Bengt Carlsson samt Linda Åmand
C VB2010_VA-klusterMD, Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010, Redaktörer Bengt Carlsson samt Linda Åmand

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma