Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C SGC2013-273: Metod för korrigering av VFA-förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa (Avlopp & Miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C SGC2013-273: Metod för korrigering av VFA-förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa (Avlopp & Miljö)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C SGC2013-273
Titel: Metod för korrigering av VFA-förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa
(Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass)
Författare: Cecilia Vahlberg, Erik Nordell, Lina Wiberg, Tekniska verken i Linköping AB; Anna Schnürer, SLU
Område: Avlopp & Miljö

Sammandrag: Rapporten är på engelska med en svensk sammanfattning på ca tre sidor.
Avgången av flyktiga fettsyror (VFA) i substrat och biogödsel vid TS-analys i ugn analyserades. Med de två framtagna metoderna kan man kompensera för förångningen och erhålla ett mer korrekt TS och VS-värde.

Sökord: biogas, substrat, torrsubstans, analysmetod, förångning, flyktiga fettsyror, organiska syror, processtabilitet
Keywords: biogas, substrate, water content, analytical method, vaporization, volatile fatty acids, process stability 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
C_SGC Rapport 269
, Process för ökad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam, Gustav Rogstrand, Henrik Olsson, Chan Anneli Andersson, Niklas Johansson, Mats Edström
2012-15, Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C, Hamse KjerstadiusÅsa Davidsson, Liselotte Stålhandske, Eva Eriksson, Mikael Olsson, Jes la Cour Jansen
2012-07, Mekanisk förbehandling av slam innan rötning – En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket, Agnieszka Witkiewicz
2012-04, Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk, Emelie Persson, Elin Ossiansson, My Carlsson, Martina Uldal, Sofia Johannesson

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma