Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2015-06: Molekylärbiologiska metoder för bestämning av barriärverkan vid dricksvattenproduktion ... (dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2015-06: Molekylärbiologiska metoder för bestämning av barriärverkan vid dricksvattenproduktion ... (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-06 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Molekylärbiologiska metoder för bestämning av barriärverkan vid dricksvattenproduktion – En litteraturstudie
Författare: Johanna Arlinger, Sara Lydmark, Geosigma AB; Bo Berghult, Ann Elfström Broo, Miljökemigruppen i Sverige AB
Område: Dricksvatten
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-06.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Litteraturstudien belyser nya metoder för karakterisering av effekten av mikrobiologiska barriärer vid dricksvattenberedning, speciellt UV-behandling. Flera metoder har potential och speciellt kan nämnas kvantitativ polymeras kedjereaktion, microarrays och pyrosekvensering.

Sammanfattning: Den mikrobiologiska säkerheten är av avgörande betydelse vid dricksvattenberedning eftersom en mikrobiologisk förorening kan få mycket stora konsekvenser för konsumenterna. Många av de metoder som används i dag för att karakterisera ett vatten ur mikrobiologisk synvinkel innefattar odling av indikatororganismer, metodik som är tidskrävande och som inte alltid ger den information man är intresserad av. Nya metoder har nu identifierats i en litteraturstudie.

Det faktum att odlingar vanligen tar flera dagar att göra innebär att dricksvattnet både är distribuerat och uppdrucket innan provsvaren finns tillgängliga och eventuella felaktigheter i beredningsprocessen eller distributionsnätet kan identifieras och åtgärder vidtas. Särskilt vid bestämning av ett vattenverks barriärverkan mot överföring av sjukdomsframkallande mikroorganismer från rå- till dricksvatten är dagens undersökningsmetodik bristfällig.

Det finns alltså stort behov av nya, snabba och tillförlitliga metoder som kan bestämma förekomsten av mikroorganismer till omfattning och karaktär. I en litteraturstudie har forskningsläget inom området studerats med inriktning mot molekylärbiologiska metoder för användning vid dricksvattenberedning. Speciellt fokus har lagts på metoder som kan användas vid bestämning av effekten av UV-behandling eftersom UV-behandling anses vara en effektiv inaktiverande säkerhetsbarriär och har blivit mycket populär. UV-behandling är dessutom snabb, utrymmeseffektiv och innefattar inte någon dosering av kemikalier.

Med molekylärbiologiska metoder menas mikrobiologiska metoder som innefattar någon typ av analys av arvsmassan. Många av dessa metoder är fortfarande på forskningsstadiet och anses komplicerade, men allt eftersom metoderna kommer i allmänt bruk växer kompetensen medan kostnaden för apparatur och förbrukningsmaterial sjunker. Med molekylärbiologiska metoder finns en potential att kvantitativt undersöka effekten av UV-behandling och andra beredningssteg. Dessutom kan förändringar av mikroorganismernas sammansättning och egenskaper undersökas. Detta är av stort intresse även under distributionen, inte minst med tanke på att inaktiverade organismer och virus kan återfå sina sjukdomsframkallande egenskaper efter en tid. Vissa av de molekylärbiologiska metoderna är mycket snabba, med analystider på bara några timmar. De undersöker, till skillnad från odling av indikatororganismer, vad som verkligen finns i vattnet.

Kombinationer av olika molekylärbiologiska metoder och även molekylärbiologiska metoder i kombination med traditionella metoder kan visa sig vara mycket användbara för att kvantifiera och karaktärisera bakterier, parasiter och virus. Flera metoder med stor potential har identifierats. Rapportförfattarna kommer från Geosigma AB och Miljökemigruppen i Sverige AB. Deras förhoppning är att forskningsprojekt snarast initieras där de metoder som framhålls i rapporten testas och utvecklas för tillämpning på svenska vattenverk.

Sökord: Mikrobiologiska metoder, dricksvatten, barriärverkan, molekylärbiologi, UV-behandling
Keywords: Microbiological Methods, Drinking Water, Microbiological Barrier, Molecular Biology, UV-treatment

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2015-06.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96