Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2015-03: Detektion av låga halter diesel i vatten (dricksvatten)

Nyhet   •   Jun 03, 2015 08:23 CEST

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2015-03 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Detektion av låga halter diesel i vatten
Författare: Fredrik Winquist, Linköpings Universitet
Område: Dricksvatten
Länk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-03.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Ett prototypsystem för detektion av diesel i råvatten utvecklades vid Linköpings Universitet. Det bestod av fyra gassensorer kopplade till en signalutvärderings algoritm. Mätningar på plats vid Norrvatten visade på stabila värden med en detektionsgräns av några få ppb.

Sammanfattning: Nästan hälften av det svenska dricksvattnet kommer från vattenverk med ytvatten. Det medför att vattnet riskerar att förorenas av kolväten från petroleumprodukter som kan ta sig igenom vattenverket. Därför är det viktigt för vattenverk att tidigt kunna upptäcka föroreningar i både råvattenintaget och distributionsnätet. De måste kunna detektera koncentrationer ner till runt 5 mikrogram per liter (5 ppb) för att undvika luktproblem i det producerade dricksvattnet. Inga vattenverk har i dag ett tillfredsställande system för att upptäcka oljeföroreningar i råvatten.

En mycket intressant teknik baserar sig på att det från ett antal kemiska sensorer genereras ett signalmönster som kan jämföras med normaltillståndet för dricksvatten. Den här tekniken brukar kallas för elektroniska tungor och elektroniska näsor. Klassiska vattenkvalitetsparametrar är pH, grumlighet, temperatur och ledningsförmåga. Med de nya sensorsystemen går det också att upptäcka och klassificera ett brett spektrum av kemiska föroreningar.

Elektroniska tungor har redan visat sig användbara för övervakning av vattenkvalitet i distributionsnät. Nyligen har också en elektronisk näsa utvecklats. Den fungerar genom att diesel i råvatten separeras med en luftström som sedan leds till ett antal gaskänsliga sensorer. Ett prototypsystem som har utvecklats vid Linköpings universitet har visat sig kunna utföra mycket känsliga analyser.

Det projekt som beskrivs i rapporten har haft som syfte att installera ett övervakningssystem baserat på den här tekniken för mätning av dieselförekomst i råvatten hos ett vattenverk. Systemet ska vara robust och tillförlitligt, med mycket litet underhållsbehov. Huvudmålet var att kunna mäta dieselförekomst i råvatten ner till en koncentration av några få mikrogram per liter, med en mätning var femte minut eller oftare.

Ett prototypsystem utvecklades vid Linköpings universitet och installerades i Görvälnverket hos Norrvatten, med ett inlopp för råvatten och ett utlopp till avlopp. Till systemet drogs referensvatten via en plastslang. Sensordelen bestod av fyra gaskänsliga sensorer kopplade till en dator. Datorn behandlade signalerna, styrde ventilerna, lagrade mätvärden samt presenterade data på en skärm.

När systemet hade visat sig kunna gå och ge stabila värden under flera veckor injicerades diesellösningar för att bestämma känsligheten. Tre olika koncentrationer undersöktes: 0 ppb, 10 ppb samt 20 ppb. Känsligheten visade sig vara bra, och systemet kunde uppnå en detektionsgräns på några få ppb.

Sökord: Diesel detektion, råvatten, gassensorer, multivariat data analys
Keywords: Diesel detection, rawwater, gassensors, multivariate data analysis

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för SVU-rapport_2015-03

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.