Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-24: Verifiera desinfektionseffekten med naturligt förekommande mikroorganismer (dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-24: Verifiera desinfektionseffekten med naturligt förekommande mikroorganismer (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2014-24 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Verifiera desinfektionseffekten med naturligt förekommande mikroorganismer
Författare: Emma Forsberg, Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten
Område: Dricksvatten
Länk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2014-24.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Desinfektionsförsök med klor respektive klor/klordioxid med vatten spikat med naturligt förekommande kolifager och vid varierande pH-förhållanden. Syftet har varit att hitta kolifager som kan användas som processindikatorer för att säkerställa desinfektionseffekten i dricksvattenverk.

Sammanfattning: I dagsläget saknas analysmetoder för att kunna verifiera desinfektionseffekten med avseende på virus och det finns ett stort behov av att ta fram processindikatorer för att övervaka inaktiveringen av virus i vattenverk. Önskvärt är att dessa indikatorer har en något lägre reduktion än de patogena mikroorganismerna av intresse. I denna rapport var syftet att försöka utvinna fager ur avloppsvatten, med högre klorresistens än i tidigare försök, och sedan använda dessa i ytterligare undersökningar av desinfektionseffekt.

Livsmedelsverket har krav på vattenverk att det ska ha ett tillräckligt antal mikrobiologiska barriärer i sin beredningsprocess och på verifiering. Desinfektion med klor är ett exempel på en sådan barriär. Klor har bäst desinfektionseffekt vid långa kontakttider, hög vattentemperatur och vid lågt pH. Ct-värdet är ett mått på desinfektionen och är koncentrationen av desinfektionsmedlet multiplicerat med den effektiva kontakttiden för de 10 % av vattnet som snabbast passerar desinfektionssteget. I detta tas också hänsyn till att koncentrationen av klor minskar under kontakttiden. Med hjälp av Ct-värdet kan inaktiveringsgraden av olika mikroorganismer vid en viss koncentration och kontakttid förutsägas.

Tre olika kolifager, med hög klortålighet, utvanns ur inkommande avloppsvatten där de normalt förekommer i lägre halter. Dessa propagerades upp till 1010 pfu/ml innan de tillsattes till försöksvattnet. En viss mängd av dessa kolifager tillsattes till filtrerat vatten från beredningsprocessen på Lackarebäcks vattenverk. Försöksvattnet pH-justerades till tre olika pH:n i de olika försöken för att se hur desinfektionseffekten påverkades vid eventuella driftstörningar. Som desinfektionsmedel användes natriumhypoklorit i de första försöken och senare även klor/klordioxid. Kontakttiden var som längst 90 minuter vilket är relaterat till den effektiva kontakttiden i dricksvattenverket idag. Ett antal prover togs ut under försökstiden och analyserades för; kolifager, bakterieceller, viruslika partiklar, pH, fritt klor, totalt klor samt klordioxid.

Genom projektet identifierades modellfager som kunde analyseras med gängse analysmetodik för somatiska kolifager. Fagerna gick att propagera upp till 1010 pfu/ml vilket möjliggjorde uppskattning av inaktivering > 8 log. Vid desinfektion med natriumhypoklorit var fagstammen tåligare än predikterat av Ct i GDP-modellen, men mindre tålig vid desinfektion med klordioxid.

Parametern levande bakterieceller uppvisade lägre reduktion än predikterat (för virus) av Ct i GDP-modellen både med natriumhypoklorit respektive klordioxid. Analysen möjliggör jämförelse mellan lab-/pilotförsök och fullskala samt kan nyttjas för att identifiera drifttillfällen med nedsatt inaktivering.

Sökord: Kolifager, klor, klordioxid, desinfektion, processindikatorer, Ct-värde, levande celler
Keywords: Coliphages, chlorine, chlorine dioxide, disinfection, process indicators, Ct-value, viable microorganisms

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för 2014-24

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96