Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2014-13: Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA ... (management)

Nyhet   •   Sep 23, 2014 14:01 CEST

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-13 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA – hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar
Författare: Karin Carlsson WSP Sverige; Erik Kärrman, Urban Water
Område: Management

Sammandrag: I denna rapport beskrivs och jämförs två metoder: hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys, vilka används för att ta fram beslutsunderlag i komplexa beslutssituationer. Slutsatsen är att hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys kompletterar varandra. Inför ett stort investeringsbeslut är det värdefullt, och det är vår rekommendation, att båda metoderna används.

Sammanfattning: VA-sektorn i Sverige spelar en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling. Tillgången till friskt vatten, rena hav, rena sjöar och kretslopp av näringsämnen är förutsättningar för god samhällsutveckling och hälsa. VA-frågorna måste i större utsträckning lyftas fram inom samhällsplaneringen för att undvika att kortsiktiga, suboptimerade och långsiktigt kostsamma beslut fattas på kommunal, regional och/eller nationell nivå. VA-bolagen behöver ta fram beslutsunderlag som gör det möjligt att bedöma hållbarhet och samhällsekonomisk nytta för att det ska vara möjligt att politiskt förankra och fatta hållbara beslut.

I denna rapport beskrivs och jämförs två metoder: hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys, vilka används för att ta fram beslutsunderlag i komplexa beslutssituationer. Som referenspunkt för jämförelsen har traditionell investeringskalkyl använts.

Hållbarhetsanalys används vid strategiska vägval av VA-system och baseras på hållbarhetskriterierna Hälsa och hygien, Miljö, Ekonomi, Sociokultur och Teknisk funktion. Framtagna systemalternativ utvärderas utifrån hur väl de uppfyller nationella, regionala och lokala mål och policyer. Bedömningen (viktningen) görs gemensamt av intressenter och beslutsfattare. I en samhällsekonomisk analys identifieras vilket scenario av föreslagen åtgärd som på lång sikt är det bästa alternativet för samhället. Ambitionen är att identifiera, kvantifiera och värdera alla effekter som åtgärden förväntas leda till och som har ett positivt eller negativt värde för en eller flera samhällsmedborgare.

Hållbarhetsanalysen genomförs för att utforma systemalternativ och fatta ett inriktningsbeslut om vilket alternativ som är mest långsiktigt hållbart. En samhällsekonomisk analys genomförs när hållbarhetsanalys och investeringskalkylering är gjord, för att gå längre i orsak-verkan kedjan och bedöma ytterligare effekter i samhället till följd av investeringen, och därmed säkerställa investeringens samhällsekonomiska konsekvenser.

Slutsatsen är att hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys kompletterar varandra. Det finns överlappningar mellan metoderna vilket kräver metodanpassningar för att inte orsaka dubbelräkningar. Hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys har olika avgränsningar och skulle kunna ge olika prioriteringsordning. Inför ett stort investeringsbeslut är det värdefullt, och det är vår rekommendation, att båda metoderna används.

Sökord: Hållbarhetsanalys, samhällsekonomisk analys, beslutsunderlag
Keywords: Sustainability analysis and socio-economic cost-benefit analysis, investment 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för SVU-rapport 2014-13

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.