Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-11: Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt (rörnät och klimat, management)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-11: Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt (rörnät och klimat, management)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-11 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt
Författare: Ulf Lundblad, Jonas Backö
Område: Rörnät och klimat, management

Sammandrag: Målsättningen med projektet är att underlätta för VA-huvudmannen att få till nödvändiga åtgärder för att minska det tillskottsvatten som tillförs allmän spillvattenledning i de fall där vattentillskotten sker innanför förbindelsepunkt.

Sammanfattning: Målsättningen med projektet är att underlätta för VA-huvudmannen att få till nödvändiga åtgärder för att minska det tillskottsvatten som tillförs allmän spillvattenledning i de fall där vattentillskotten sker innanför förbindelsepunkt.

De vattentyper som innefattas i projektet är:
• Takvatten anslutet till spillvattenförande ledning.
• Mer eller mindre hårdgjorda ytor inom fastighet som via spygatt eller annan typ av intagsbrunn vid garagenedfart, källartrappa osv. avleds till spillvattenförande ledning.
• Husgrundsdränering ansluten till spillvattenförande ledning.
• Inläckage av grundvatten till otät spillvattenservis.
• Överläckage från otät dagvattenservis till otät spillvattenservis.
• Stuprörsutkastare som mynnar vid husliv och där takvattnet avleds via husgrundsdränering till spillvattenservis.

Det kan konstateras att VA-huvudmannen har stora möjligheter att påverka fastighetsägare till åtgärder på de ledningar som fastighetsägarna själva ansvarar för.

Det är VA-huvudmannen som bestämmer vilket vatten som ska avledas till respektive ledning. Detta anges i ABVA. I textförslaget till ABVA 07 står att dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.

Med stöd av ABVA kan VA-huvudmannen alltid ändra på en tidigare VA-anslutning. Tidigare överenskommelse eller bygglov är inget hinder för åtgärd.

I vissa fall ska VA-huvudmannen ersätta fastighetsägaren i skälig omfattning för genomförd åtgärd. Detta innebär inte hela kostnaden, men ersättning i någon mån ska utges. Rättspraxis saknas just i denna fråga men eventuellt skulle en procentsats på 30 % av totalkostnaden eller något högre kunna tillämpas.

När det gäller fel och brister på servisledningar som medför att servisledningarna tillförs tillskottsvatten (inläckage av grundvatten eller överläckage från otät dagvattenservis till otät spillvattensservis) bör huvudmannen kunna bevisa att så är fallet för att i nästa skede kunna ålägga fastighetsägare att genomföra åtgärd.

Sökord: Tillskottsvatten, takvatten, dräneringsvatten, inläckage, överläckage
Keywords: Additional water, roof water, drainage

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista 2014-11

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96