Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-05: Sammanfattande rapport över ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” (Management m.fl)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-05: Sammanfattande rapport över ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” (Management m.fl)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2014-05 (publicerad 20140207, numera allmänt tillgänglig)
Titel: Sammanfattande rapport över ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering”
Författare: Anders Lingsten, Lingsten Konsult AB
Område: Management, Rörnät & Klimat, Avlopp & Miljö samt Dricksvatten

Sammandrag: Rapporten innehåller en sammanfattning över projektet ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” som pågått 2005–2013. Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts, måluppfyllelse och energistatistik.

Sammanfattning: Denna rapport redovisar kortfattat projektet ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” som pågått sedan 2005.

Rapporten redovisar bakgrund, organisation och ekonomi för hela projektet. Deltagandet i energiprojektet har varit frivilligt bland de svenska VA-verken. Genom ett stort och intresserat deltagande har vi täckt in ungefär 60 % av VA-branschen i Sverige.

Totalt har cirka 166 miljoner kronor investerats i projektet varav Energimyndigheten bidragit med 27,5 miljoner kronor. Den största delen av investeringen har respektive VA-verk stått för genom de energieffektiviserande investeringar som genomförts (137 miljoner kronor) och återstoden har Svenskt Vatten finansierat (1,6 miljoner kronor).

De energibesparande investeringar (totalt 73 st.) som vi stött med bidrag har visat sig vara mycket lönsamma. Dessa har visat en mycket snabb pay-off tid på 2–9 år. Det statliga bidrag som utbetalats har varit ”intjänat” efter maximalt ett år genom lägre kostnader för inköpt energi. Dessa investeringar är väl spridda över landet, från Boden i norr till Eslöv i söder. Den största andelen är investeringar på avloppsreningsverken (55 st.).

Rapporten visar att de mål som Energimyndigheten har uppställt i bidragsbesluten i stort kunnat uppfyllas.

En stor mängd aktiviteter har genomförts inom projektets ram. Mycket handlar om utbildning, information och benchmarking. En särskild kurs i energieffektivisering med driftpersonal som målgrupp har tagits fram och denna har hittills arrangerats fyra gånger.

Projektet har bidragit till att en del nya tekniska lösningar för att energieffektivisera har framkommit. En del av dessa har vi stött ekonomiskt.

Vi har även undersökt hur energimedvetenheten inom branschen förändrats under projektets genomförande. En ökning av energimedvetenheten har kunnat konstateras.

I näst sista och sista kapitlet redogörs för hur energianvändningen har ändrats mellan 2005 och 2011. De energikarteringar som utförts vart tredje år visar en minskad elanvändning på 5 %. Om hänsyn tas till ökande ansluten befolkning och nya energikrävande reningsmetoder är minskningen 10–15 %. Dessutom har kunnat konstateras en positiv energiväxling som syns framför allt genom att en allt större andel av producerad biogas används till fordonsdrift (56 % 2011 jämfört med 27 % 2006).

Sökord: Energianvändning, elanvändning, nyckeltal, biogasproduktion
Keywords: Energy use, electricity use, performance indicators, production of biogas

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96