Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-09: Förslag till koder och symboler för VA-ledningssystem – förstudie (Rörnät)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-09: Förslag till koder och symboler för VA-ledningssystem – förstudie (Rörnät)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-09
Titel: Förslag till koder och symboler för VA-ledningssystem – förstudie
Författare: Nina Johansson och Anne Adrup, Sweco Environment AB
Område: Rörnät

Sammandrag: Rapporten är tänkt som ett underlag för en framtida branschstandard för symboler för VA-ledningssystem. I förstudien har befintliga symboler och koder som används av kommunerna inventerats och ett förslag till kod- och symbollista har tagits fram. 

Sammanfattning: Informationsmängden för den digitala hanteringen av VA-systems fysiska uppbyggnad är enormt stor. VA-systemen presenteras på kartor och i projekteringsritningar med kartsymboler. Olika anordningar beskrivs i VA-databaser med så kallade objektkoder (t.ex. SNB för SpillvattenNedstigningsBrunn), dessa begrepp utgör grunden i informationsstrukturen.

Med tiden har olika ”dialekter” av symboler och begrepp utvecklats och det finns ingen aktuell branschstandard. Detta medför problem om en viss anordning eller ledning ritas på olika sätt. I samband med regional samverkan har problemen blivit uppenbara då ledningskartor och databaser kan se olika ut i olika kommuner. Likaså är det viktigt med en tydlighet i begreppsbeskrivningar så att missförstånd undviks.

På VA GIS 2008 gjordes ett upprop till att starta detta projekt och grunden till referensgruppen bildades.

Syftet med detta projekt har varit att inventera vilka symboler, objektkoder och funktionskoder som används i nuläget och att sammanställa detta i en rapport. Rapporten är tänkt som ett underlag till en publikation med branschstandard från Svenskt Vatten. Att behovet finns hos kommunerna har visat sig genom att flera kommuner och programvaruleverantörer efterfrågat den lista som nu är bilaga 1.

Inventeringen visade att det trots allt inte är så stora skillnader. Förslaget i bilaga 1 baseras på de mest använda symbolerna och koderna som dessutom varit tydliga och enkla att rita. Utgångspunkten har varit att en karta ska kunna kopieras i svart/vitt och ändå vara läsbar. Förslaget har också kompletteras med objekt som blivit vanligare på senare tid, till exempel dagvattendammar och andra öppna dagvattenlösningar.

Tanken med förslaget är inte att alla måste använda det utan att det ska vara ett stöd om koder saknas eller vid sammanslagningar av kommuners VA-verksamheter.

För att förslaget ska bli fullt användbart behöver symbolbibliotek för CAD och GIS tas fram utifrån bilaga 1. Att dessutom underlätta arbetet från projektering via relationsritning till underlag för VA-kartan vore önskvärt.


Sökord: Ledningsnät, VA-ledningar, kartsymboler, VA-symboler, VA-karta, kodlista, objektkoder, funktionskoder, branschstandard
Keywords: Collection and distribution systems, map symbols, water and wastewater symbols, water and wastewater map, code list, standard

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2009-12
, Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem, José-Ignacio Ramírez, SWECO Environment AB, Tore Lindell, Tyréns AB och Fredrik Ohls, Ramböll Sverige AB m.fl.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma