Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-11: Arbetsmiljöverktyg för kommunala avloppsreningsverk – www.ArbetsmiljöVA.se

Nyhet -

SVU-rapport 2012-11: Arbetsmiljöverktyg för kommunala avloppsreningsverk – www.ArbetsmiljöVA.se

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-11
Titel: Arbetsmiljöverktyg för kommunala avloppsreningsverk – www.ArbetsmiljöVA.se
Författare: Eliana Alvarez de Davila, Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Område: Miljö & Avlopp
Sammandrag: En kunskapsplattform i form av en webbplats har utvecklats som stöd för arbetsmiljöarbetet vid reningsverk.

Sammanfattning:  Att arbeta i reningsverk innebär att man kan exponeras för många olika typer av arbetsmiljörisker, både kemiska, mikrobiella och fysiska. IVL har utvecklat en kunskapsplattform som stöd för arbetsmiljöarbetet vid reningsverk i form av en webbplats, ArbetsmiljöVA, www.arbetsmiljova.se. Utvecklingsarbetet innefattade att utveckla stöd för arbetsmiljöarbete anpassat till reningsverkens behov och förutsättningar samt konkreta råd om hur olika arbetsmiljöproblem kan hanteras och minskas.

Webbplatsen har följande struktur.
 • Arbetsmiljöarbetet.
• Anläggningen.
• Arbeta säkert.
• Hälso- och olycksrisker.
• Fakta.

Utöver dessa delar finns också särskilda ”ingångar” till webbplatsen för olika kategorier av användare, under rubriken Vem är du? Dessa ingångar hjälper respektive kategori att hitta de sidor som är mest relevanta. Exempelvis ligger fokus på sidan för chefer i VA-verk på arbetsmiljöarbetet och anläggningen, medan anställda i VA-verk har fokus mer mot hur man arbetar säkert. Dessa ingångar är en hjälp att hitta rätt på webbplatsen men begränsar inte tillgången till webbplatsen. Självklart har alla möjlighet att läsa allt.
     Utvärdering av webbplatsen har gjorts genom referensgruppens granskning samt genom att referensgruppen låtit kollegor granska hela webbplatsen alternativt de sidor de varit berörda av. Utvärderingen har dels visat att de som granskat webbplatsen varit positiva och ofta mycket positiva till webbplatsen. Den har karaktäriserats som användbar, nyttig och verklighetsförankrad, vilket också varit målet.

IVL ansvarar för förvaltning av webbplatsen. I förvaltningen ingår:
• att ansvara för att webbplatsen fungerar och är tillgänglig.
• att löpande uppdatera webbplatsen när lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet förändras.
• att informera prenumeranter (se avsnitt 5) om förändringar i webbplatsen och i arbetsmiljölagar och föreskrifter som rör reningsverk.
• att hålla kontakt med prenumeranter via nyhetsbrev och samla in synpunkter på eventuellt behov av utveckling av webbplatsen. I mån av medel och efter prioritering utgående från intresse från prenumeranter samt frågans tyngd, kommer en viss vidareutveckling av webbplatsen att göras.

Sökord: Arbetsmiljö, avloppsreningsverk, arbetsmiljöarbete, säkerhet, olyckor, arbetsskador, anläggningen

Keywords: Health, safety, accidents, routines

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96