Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-02 (2:a revidering): Giardia och Cryptosporidium i svenska ytvattentäkter (dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2011-02 (2:a revidering): Giardia och Cryptosporidium i svenska ytvattentäkter (dricksvatten)

Information om reviderad rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2011-02 (2:a revidering)
Titel: Giardia och Cryptosporidium i svenska ytvattentäkter
Författare: Smittskyddsinstitutet
Område:
 Dricksvatten

OBS! I denna reviderade version av rapporten har det förtydligats att undersökningen omfattar förekomst i ytvatten, alltså i obehandlat råvatten före beredning.

Sammandrag: Resultat från 200 analyser under åren 2003–2008 visar på en förekomst av Giardia i 4 procent och Cryptosporidium i 11,5 procent av undersökta prover från svenska ytvattentäkter.

Sammanfattning: En kartläggning utfördes i Sverige 1996 av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet (SMI). Både Giardia och/eller Cryptosporidium detekterades i ytvatten vid 32 % av de undersökta ytvattentäkterna. Utifrån resultatet från denna kartläggning rekommenderades en fördjupad provtagning av ytvatten som används för dricksvattenproduktion. Ett antal svenska ytvattenverk utför därför regelbundet provtagningar för analys av dessa protozoer. Provtagningsfrekvensen har varierat mellan de olika vattenverken (vv), en del har valt regelbundna kontroller årligen medan andra har kontrollerat sitt råvatten för protozoer under en period men sedan avbrutit kontrollen. Förekomst/frånvaro av protozoer är också viktig indata till de riskvärderingsmodeller som används allt mer.

Analysresultat från år 2003 till 2008 har sammanställts för förekomst av Giardia och Cryptosporidium i råvatten vid sju svenska ytvattenverk (sammanlagt nio provpunkter). Kompletterande data i form av nederbörd, turbiditet och resultat från analyser av indikatororganismer har undersökts i förhållande till ev. förekomst av Giardia och/eller Cryptosporidium.

Av totalt 200 prov var 48 % tagna i Göta älv (Lackarebäck vv, Alelyckan vv samt Lärjeholm), ytterligare 13,5 % vid Rådasjön. Sjöarna Vombsjön och Bolmen (Vombverket och Ringsjöverket) stod för 24 % av analysmängden och resterande 28 % av resultaten kom från provtagningar i Mälaren (Norsborgs vv, Lovö vv och Görväln vv).

Av sammanlagt 200 prov var 4 % (8/200) positiva för Giardia och 11,5 % (23/200) positiva för Cryptosporidium. I 3 % (6/200) av proven detekterades både Giardia och Cryptosporidium. Vid Lärjeholm skedde en fördjupad provtagning under 2004 med ett flertal positiva prov. Om dessa analyser räknas bort återstår 3 positiva prov för Giardia samt 16 positiva prov för Cryptosporidium.

Korrelation mellan förhöjda värden av E. coli och koliforma bakterier (35 °C) och förekomst av Giardia/Cryptosporidium kunde ses vid Lärjeholm, men inte vid andra råvattenintag. Ingen signifikant korrelation med förhöjda halter av de bakteriella indikatorerna Clostridium perfringens eller enterokocker kunde ses. Ökad nederbördsmängd två eller sex dygn innan provtagning visade inte på någon signifikant korrelation mellan förekomst av Giardia och/eller Cryptosporidium och ökade nederbördsmängder. En förhöjd turbiditet i ytvattnet visade inte heller på en ökad förekomst av Giardia och/eller Cryptosporidium.
Sammanställningen har möjliggjorts tack vare att respektive ansvarig för resultaten vid vattenverken och ägare till resultaten har godkänt denna samlade publicering. Analyser av Giardia och Cryptosporidium har även gjorts vid ett annat ytvattenverk i Sverige, men de har valt att inte delta i denna sammanställning (alla prover var negativa för Giardia och Cryptosporidium).

Rapporten behandlar inte någon värdering av mikrobiologisk barriärverkan i beredning för varje specifikt vattenverk. Den behandlar inte heller riskvärdering generellt eller vilka riskreducerande åtgärder som kan anses lämpliga.

Sökord: Giardia, Cryptosporidium, ytvatten
Keywords: Giardia, Cryptospopridium, surface water

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2011-02_2revidering.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU-rapporter.aspx

Läs fler rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
2010-13, Utbrott av calicivirus i Lilla Edet – händelseförlopp och lärdomar, Annika Ekvall
2010-08, Riskanalys från råvatten till tappkran, Andreas Lindhe
2009-05, MRA – Ett modellverktyg för svenska vattenverk,  Josefin Lundberg, Johanna Ansker och Gerald Heinicke
2009-04, Mikrobiologisk förorening av ytvattentäkter – kommunala avloppsutsläpp och stokastisk simulering, Johan Åström och Thomas Pettersson

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96