Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Slutrapport; Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2014 – juni 2017

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C-rapport
Titel: Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2014 – juni 2017, Slutrapport

Författare: Maria Viklander, Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=DagNat_slutrapport2014-2017.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät. Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets aktiviteter under verksamhetsperioden 2014 – juni 2017.

Sökord: dagvatten, VA-system, avlopp, ledningssystem, dagvattensystem, dagvattenkvalitet, innovativ dagvattenhantering, grön infrastruktur, bräddflöden, klimatförändringar, regn, vattenavledning, ledningsnät, tillskottsvatten, metallfraktionering, matavfallskvarnar, avancerad rening

Keywords: stormwater, urban water systems, drainage, sewer systems, storm water systems, stormwater quality, innovative stormwater management, green infrastructure, overflow, climate change, rain fall, urban drainage, sewage, metal fractionation, FOG, advanced water treatment

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96