Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten ... (dricksvatten)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten ... (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-16  (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten baserad på interferensmodulerad flödescytometri
Författare: Christian Jonasson, Tobias Benselfelt, Dag Ilver, Linda Olofsson, Acreo Swedish ICT
Område: dricksvatten
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-16.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Projektet har utvärderat en ny mätteknologi för snabbare detektion av fekal påverkan på råvatten för att förhindra vattenburen smitta. Metoden baseras på fluorescens-taggade antikroppar som specifikt binder till indikatorbakterier (E.coli) som individuellt räknas i ett kontinuerligt provflöde. Systemet har utformats för att matcha industriell miljö till en lägre kostnad än konventionell flödescytometri.

Sammanfattning: Projektet har utvärderat ny mätteknik för att man snabbare ska kunna upptäcka påverkan av fekalier på råvatten. E. coli har använts som indikatorbakterie. Det använda instrumentet har stor potential att mäta halten E. coli i råvatten online, och lämpar sig därför bra som ett tidigt varningssystem. Online-mätning av råvattenkvaliteten kan förhindra vattenburen smitta, något som är intressant för både dricksvattenproducenter och samhället i stort.

Metoden baseras på att bakterier märks med antikroppar som har fluorescenstaggats med en molekyl som gör att de efter bestrålning sänder ut kortvarigt ljus. Ett optiskt instrument har utvecklats för att räkna enstaka bakterier i ett provflöde. Mätsystemet har konstruerats för att dels matcha en industriell miljö, dels hålla nere kostnaden för att göra instrumentet ekonomiskt rimligt för aktörer inom dricksvattenproduktion

De fluorescerande markörerna skickar ut ljus som uppfångas av en detektor. Ursprungligen valdes markörerna för att skicka ut ljus i det synliga området. Men det visade sig att bakgrundsfluorescensen i det synliga området var hög, från klorofyll i alger och cyanobakterier. Därför beslutade projektgruppen att i stället välja markörer som fluorescerade i nära infraröda våglängder. Bytet av våglängdsområde löste problemen med bakgrundsfluorescens och är ett avgörande steg mot ett fungerande instrument. Men anpassningen av optiken för det nya våglängdsområdet medförde nya utmaningar, särskilt på detektorsidan.

Fälttester som genomfördes på Överby Vattenverk i Trollhättan visade att instrumentet fungerar bra i den industriella miljön, och man kunde koppla in det mot en råvattenledning. Mätningar utförda i labb på råvatten och renat avloppsvatten visade på tydliga skillnader i koncentrationen av E. coli, men i de flesta fall var den uppmätta halten lägre än förväntat.

Den kanske största begränsningen med den nya mättekniken är att få en tillräckligt hög genomströmning av vattenprov i instrumentet. Detta är viktigt för att få en bra uppskattning av koncentrationen E. coli inom rimlig tid (minuter). Man kan öka genomflödet genom att öka dimensionen hos den optiska flödeskanalen. Nackdelen är att känsligheten minskar. I en större flödeskanal tittar man på ett större område och signalen från en enstaka bakterie gentemot bakgrunden blir mindre. Här finns en viktig avvägning för framtida utveckling.

Projektet har letts av Trollhättan Energi i samarbete med Göteborgs stad, Norrvatten, Vivab och DRICKS-programmet på Chalmers. Större delen av utvecklingsarbetet har utförts av Acreo Swedish ICT. Projektet har ingått som en del i ett större Vinnovafinansierat projekt inom utmaningsdriven innovation med titeln Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering (SENSATION) som avslutades 2014 och var fokuserat på en helhetslösning för mätning av vattenkvalitet.

Sökord: Fekal påverkan råvatten, onlinemätning, flödescytometri, tidig varning, indikatorbakterie, fluorescens
Keywords: Faecal contamination raw water, online measurement, flow cytometry, early warning, indicator bacteria, fluorescence

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista  

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma