Gå direkt till innehåll
Framsidesbild rapport 2016-17: Täthetsprovning av reducerad fläns. Foto: Jan Henrik Sällström
Framsidesbild rapport 2016-17: Täthetsprovning av reducerad fläns. Foto: Jan Henrik Sällström

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler ... (rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-17 (allmänt tillgänglig)
Titel: Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler – experimentell och numerisk studie
Författare: Jan Henrik Sällström, Johan Sandström och Sven-Erik Sällberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Område:  Rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-17.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Flänsförband som förbinder plaströr till ventiler har analyserats. Fyra typer av packningar har använts. Åtdragningsnivån, som ger täthet, och relaxationen i förbandet har studerats experimentellt. Verifiering av täthet under 100 år har gjort numeriskt.

Sammanfattning: Flänsförband för fogar mellan stora polyetenrör (PE-rör) har ibland fått läckage efter en tids användning. Konsekvensen blir dyra åtgärder som efterdragning av skruvar eller byte av packningar hos rör som ligger nedlagda i mark eller sjöar. Ett problem är att det finns flera olika leverantörer av komponenter till förbanden, och monteringsanvisningarna stämmer inte alltid för den kombination av delar det handlar om. Leverantörer eller ingenjörer har ibland svårt att välja rätt produkter och monteringskrav. VA-organisationerna behöver bättre underlag för val av komponenter till flänsförband så att de förblir täta under ledningarnas tänkta livslängd på 100 år.

Projektet har undersökt tätheten hos flänsförband mellan polyetenrör och ventiler. Komponenter som används av kommunerna i dag har analyserats med experiment och numeriska modeller. Resultaten kan vara en byggsten för ett framtida kvalitetssäkrat rörnät. Man har provat tre olika utformningar av övergången mellan PE-röret och ventilen – två varianter av polyeten och en av stål. Man har också provat olika typer av packningar mellan de två flänsarna i förbandet, bland annat en profilerad gummipackning med stålkärna som visade sig vara den mest fördelaktiga packningen. Man har tagit hänsyn till hur komponenterna sätts samman enligt rekommendationer från leverantörerna. För de testade förbanden har man bestämt kvarvarande tätningstryck efter lång tid och säkerheten mot läckage med tillåtet driftstryck. Utifrån det har man sedan bedömt de testade förbandens långtidsfunktion.

I rapporten ges rekommendationer för upphandling och montering av flänsförband och tillhörande anvisningar. Till råden hör att smörja skruvarna, dra dem stegvis i en viss ordning och att efterdra dem. Projektet har utförts vid SP Pipe Centre i Göteborg och i samarbete med 4S ledningsnät, Mölndal Tekniska kontoret och Borås Energi och Miljö.

Bildtext: Flänsförband mellan det mörka polyetenröret till vänster och den blå ventilen. I förbandet ingår en ljus stålring och två flänsar där skruvarna sitter. Mellan flänsen på PE-röret och flänsen på ventilen finns en packning. Foto: Annika Malm.


Sökord: Flänsförband, polyetenrör, ventiler, täthet, beräkningar, experiment
Keywords: Flange joints, polyethylene pipes, valves, water tightness, computations, experiments

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96