Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-05

Titel: Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

Författare: Lars Rosén (Chalmers), Andreas Lindhe (Chalmers), Viktor Bergion (Chalmers), Ekaterina Sokolova (Chalmers), Mia Bondelind (Chalmers), Annika Malm (RISE), Thomas Pettersson (Chalmers), Nashita Moona (Chalmers), Victor Vinas (Chalmers), Kathleen Murphy (Chalmers), Lars-Ove Lång (SGU), Kaisa Sörén (SVA), Åsa Sjöling (KI).

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2020-05.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Rapporten ger en översikt av arbetet som genomförts inom forskningsprojektet Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning (RiBS). Rapporten beskriver den beslutsstödsmodell som har utvecklats och ger exempel på tillämpning. Dessutom beskrivs hur mikrobiologiska risker kan uppskattas och hanteras i olika delar av dricksvattensystemet – i råvatten, beredning och distributionsnät.

Sökord: Dricksvatten, Risk, Mikrobiologi, Kostnads-nyttoanalys, Beslutsstöd

Keywords: Drinking water, Risk, Microbiology, Cost-benefit analysis, Decision support

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08