Gå direkt till innehåll
Framsidesbild till SVU-rapport 2016-15. Illustratör: Pertti Salonen.
Framsidesbild till SVU-rapport 2016-15. Illustratör: Pertti Salonen.

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem (rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-15 (nu allmänt tillgänglig)
Titel: Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem
Författare: Daniel Blomquist (Sweco), Hans Hammarlund (Tyréns), Patrik Härle (Sweco), Sara Karlsson (Sweco)
Område: Rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-15.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!  

Sammandrag: Beskrivning av vad en hydraulisk modell är och vad den kan användas till samt riktlinjer för hur modellen skall avgränsas och byggas upp inkl förslag på erfarenhetsmässigt rimliga värden att ansätta.

Sammanfattning: Modellering av dag- och spillvattenförande ledningsnät är en omfattande process. Beställarens syfte och mål med ett modelleringsprojekt kan uppfyllas av modellören på olika sätt och val av metodik kan därför variera stort. Modelluppbyggnad, beskrivning av hydrologi och hydraulik, regnmätningar, flödesmätningar, modelleringsmetodik, simuleringsmetodik, dataanalyser med mera spelar viktiga roller. Val av metod kan ge stora skillnader i resultat. Olika arbetssätt och förväntningar från beställare, konsulter och modellörer kan medföra att det blir svårt att bedöma kvaliteten på modelleringsresultatet. Beroende på metodval och avgränsningar kan olika modellörer komma fram till olika resultat och lösningar för samma frågeställning. Det går inte att peka ut en enskild metod som bäst och närmast verkligheten i alla lägen.

Målet med denna rapport har varit att hjälpa beställare att beställa rätt modell och hjälpa modellören att lägga sig på rätt nivå. I rapporten samlas förväntningar på, och underlag till kravspecifikationer för, hydrauliska modeller. Beställarens behov och experternas kunskap har mötts för att skapa en gemensam plattform för att arbeta med och utveckla hydraulisk modellering.

Syftet är att höja standarden på de modeller som görs, ge riktlinjer för tekniska minimikrav, skapa en gemensam grund för att höja ambitionsnivån hos både beställare och modellör, reducera arbetstid samt producera resultat med högre kvalitet för att kunna göra rätt investeringar.

Initiativet till arbetet med riktlinjerna för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem togs av Sabah Al-Shididi när han flyttade till Sverige och insåg att riktlinjer saknades. Arbetet har finansierats av Svenskt Vatten och Sweco. Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp där de flesta medlemmarna kommer från Sweco. Under projektets gång har flera personer varit aktiva i arbetsgruppen. Utöver Sabah Al-Shididi har Daniel Blomquist, Hans Hammarlund, Patrik Härle, Sara Karlsson, Robert Elfving och Alf Händevik varit medlemmar i arbetsgruppen.

Rapporten har granskats och förbättrats av en referensgrupp bestående av personer med erfarenhet av att arbeta med och beställa hydrauliska modeller. Följande organisationer och företag har varit representerade i referensgruppen: Stockholm vatten, VA SYD, NSVA, Göteborg stad, Jönköpings kommun, Uppsala vatten, Nacka kommun, Skellefteå kommun, Kalmar kommun, Swedavia, Tyrens, Sweco, Ramböll och WSP.

DHI var tillfrågade men valde tyvärr att inte vara med i referensgruppen.

Arbetet med rapporten och möten med referensgruppen har präglats av prestigelöshet och ömsesidig respekt. Vår förhoppning är att det ska ha lett fram till en rapport som uppfyller de högt satta målen.

Sökord: Hydraulisk modellering, hydraulisk modell, spillvattenförande system, dagvattensystem, avloppssystem, Självfallssystem, översvämning, ytöversvämning, översvämningsmodellering, källaröversvämning
Keywords: Hydraulic modeling, hydraulic model, waste water carrying systems, storm water systems, sewer systems, flood, flood modeling, basement flooding

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma