Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2019-16

Titel: Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk

Författare: Mikael Jacobsson, Åsa Laurell Lyne och Alexander Herlin, RISE

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2019-16.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Tidigare ansågs betong vara ett material som inte nämnvärt påverkas med tiden, men i dag vet vi att även dricksvatten bryter ner betong. Många av vattenverkens betongkonstruktioner är i dag gamla och ofta i relativt dåligt skick. För att kommande reparationer ska bli hållbara över tid krävs det att de utförs med rätt material och metoder. Rapporten är skriven av forskare på forskningsinstitutet RISE. Den ska hjälpa vattenverkspersonal att ställa höga krav vid beställning av betongundersökningar, entreprenader och kontroll av utförda betongarbeten.

Med rätt betongrecept kan betongens beständighet mot den omgivande miljön optimeras och därmed uppnå den livslängd som konstruktionen har dimensionerats för. Svensk Standard har definierat exponeringsklasser för betong som anger gränser och regler för betongrecepten i olika miljöer.

Sökord: Betong, betongkonstruktion, reparation, vattenverk

Keywords: Concrete, concrete structure, repair, waterworks

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08